Nyheter

Vellinges största solcellsanläggning monteras

I Sverige har antalet solcellsanläggningar ökat kraftigt de senaste åren. Nu monterar Vellinge Fastighetsutveckling kommunens största anläggning hittills, vilket betyder att hyresgästerna får lokalt producerad och förnybar energi motsvarande cirka 35 procent av den totala energiförbrukningen.
– Tidigare i år levererade vi Falkenbergs största solcellsanläggning och nu har vi fått förtroendet att också leverera Vellinges största solcellsanläggning. Vi är mycket glada över förtroendet som kunderna har för vårt arbete mot ett hållbarare samhälle – inte minst med hjälp av solceller. Solen är en fantastisk energikälla och kombinerat med det strukturerade arbete vi driver kring hållbarhetsfrågor kopplat till solpanelernas hela livscykel, blir satsningen som den här i Vellinge en viktig pusselbit för att minska samhällets klimatpåverkande utsläpp, säger Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON.
E.ONs mål är att tillsammans med kunderna ställa om det svenska energisystemet.
– Drivkraften bakom vår storsatsning på solenergi är naturligtvis hållbarhetsaspekten, men även ekonomin är viktig – 155 000 kWh egenproducerad el är inte att förringa. Teknikutvecklingen när det gäller solceller har också kommit så pass långt att vi tyckte det var rätt tid att slå till nu. Den här investeringen har många vinnare: vi, våra kunder och miljön, och vi hoppas och tror att fler företag i Vellinge tar efter vårt exempel. Förstaplatsen som kommunens största solcellsanläggning har vi förhoppningsvis inte så länge! säger Andreas Jönsson på Vellinge Fastighetsutveckling.
Fakta om solcellsanläggningen i Vellinge:
Använd takyta cirka 1600 kvm. På den ena fastighetens tak monteras 280 solcellspaneler, drygt 900 kvm, och på den andra 196 solcellspaneler, knappt 700 kvm.
476 solcellsmoduler
155 kW installerad effekt
Beräknad produktion cirka 155 000 kWh per år (vilket motsvarar 60 lägenheters årsförbrukning av hushållsel)
Solcellspanelerna är av den allra senaste tekniken, så kallade ”half-cell”, med en effektivitet på ca 5% över standardpaneler.
Driftsättning under april 2019.
Bild: E.ON