Nyheter

PTK vill stärka anställnings-tryggheten

Nu går PTK in i förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Målet är att förbättra anställningstryggheten för privatanställda tjänstemän. PTK vill att arbetsgivare ska ta ökat ansvar för kompetensutveckling och att stöd för omställning även ska gälla visstidsanställda.
– Vårt mål är att stärka medlemmarnas anställningstrygghet. Trygghet skapas genom ett samspel mellan anställningsskydd, tillgång till kompetensutveckling, välfungerande stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, säger Martin Linder, ordförande för PTK.
Av januariavtalet framgår att LAS ska reformeras 2021. Om arbetsmarknadens parter kommer överens om ett förslag som ger ökad flexibilitet på arbetsmarknaden ska regeringen lägga ett förslag i linje med överenskommelsen.
– Som facklig arbetsmarknadspart tar vi ansvar för partsmodellen genom att utveckla avtalen. Att begränsa frågan om trygghet till att bara handla om LAS är för snävt. Självklart ska skydd mot godtyckliga uppsägningar finnas, men tryggheten sitter också i att ha rätt kompetens för dagens och morgondagens arbetsmarknad, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för PTK-förbundet Sveriges Ingenjörer.
PTK menar att förstärkt kompetensutveckling, ökat stöd vid omställning och förbättrad ekonomisk trygghet vid arbetslöshet tillsammans med anställningsskyddet som regleras i lag och avtal är avgörande för anställningstryggheten för de 880 000 privatanställda tjänstemännen i PTK:s 27 fackförbund. Bland annat vill PTK se att arbetsgivare tar ett ökat ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling.
– Kompetens är en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft. Arbetsgivarna har länge beklagat sig över bristen på kompetens. Kompetensutvecklingen i anställningen är i första hand deras skyldighet och det ansvaret måste skärpas, säger Martin Linder.
Vidare vill PTK att stöd för omställning även ska gälla visstidsanställda, något som inte är fallet idag. Nära en miljon privatanställda tjänstemän på 35 000 företag med kollektivavtal omfattas redan idag av omställningsavtalet TRR.
– Kollektivavtalade lösningar skapar en stabilitet på arbetsmarknaden, oberoende av politiska vindar och statsbudgetar. Det är självklart att frågor om omställning och kompetensutveckling även fortsättningsvis ska regleras i avtal, säger Ulrika Lindstrand.