Nyheter

Dricksvatten för 1,5 miljoner svenskar saknar viktigt skydd

Det finns ganska stora brister. Det är allvarligt. Det här är själva råvaran. Om råvaran är dålig då får vi problem att leverera ett säkert dricksvatten, säger Pär Dalhielm, VD branschorganisationen Svenskt Vatten till radioprogrammet Kaliber.
Kaliber har skickat en enkät till landets länsstyrelser. Alla 21 har svarat och det visar att nästan var tredje allmän vattentäkt, 30 procent, saknar vattenskyddsområde. Det är ett skydd för att både säkra tillgången och samtidigt förebygga föroreningar, bland annat genom att införa restriktioner för till exempel bekämpningsmedel och petroleumprodukter och annat som kan vara en risk för vattnet.
Vattenverket i Trollhättan, bl.a.,  hämtar sitt vatten från Göta älv och totalt 700 000 personer från Vänersborg till Göteborg får sitt vatten från älven.
Hur viktigt är det skydda vattentäkten Göta älv?
– Långsiktigt måste man vara på tå och identifiera de riskerna som finns. Det finns utöver metaller, kemikalier som vi kanske inte har koll på, en ny sak är som är kommit upp på senare år är läkemedelsrester och olika typer av bekämpningsmedel, säger Håkan Falck, utvecklingschef i Trollhättans kommun.
Hälften av de vattenskyddsområden som finns i Sverige är gamla och inrättade före miljöbalken 1999. Det kan innebära ett svagare skydd för dricksvattentäkten och skyddsområdet behöver uppdateras.
Hur starkt är skyddet för dricksvattnet i Sverige?
– Just nu väldigt svagt av flera skäl. Många vattentäkter saknar skydd i över huvud taget, många, hälften, har gamla skydd. Jag tror faktiskt inte att det är så känt bland många att vi har livsmedel som vi får i våra kranar som i grunden faktiskt inte är skyddat från källan, avslutar Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten för radioprogrammet Kaliber.