Nyheter

DEFA keynote speaker på världens största industrimässa i Hannover

Under Hannovermässan 1-5 april 2019 visar Sverige upp sin konkurrenskraft inom ny teknik, hållbarhet och digitala lösningar. I år är Sverige partnerland med en egen paviljong under varumärket ”Sweden Co-Lab” där flera svenska företag och myndigheter synliggör svenskarnas unika förmåga att skapa innovationer genom samarbete.
På temat Smart Cities är DEFAs Charlotte Eisner keynote speaker och talar om ”Flexibility in a smart City-lighthouse projects from Sweden” tillsammans med bland andra Energi och Digitaliseringsminister Anders Ygeman.
– I Sverige har vi unika förutsättningar att utveckla och trimma lösningar inom smart energi, mobilitet och fastighet. En av de viktigaste parametrarna är vår digitala mognad en annan är den svenska samverkansmodellen som drivit upp tempot för nödvändiga integrationslösningar i branscher som tidigare inte haft så många beröringspunkter, säger Charlotte Eisner, Global Sales and Markets Director, och fortsätter; DEFA har en unikt stor installerad bas och därmed erfarenhet av att hantera elbilar och laddning i storstäder med hög belastning. Vi har haft anledning att utveckla lösningar för smart styrning och allokering liksom för kommunikation mellan system. Vi är i Hannover för att dela med oss av vår fungerande modell och visa på de konkreta projekt som drivs med fastighetsägare och biltillverkare i ElectriCITY.
Hannovermässan utgör en fantastisk plattform för Svenska teknikföretag att få utveckla nya innovativa partnerskap och det är Business Sweden som har regeringens uppdrag att leda projektet. Mässans inriktning mot högteknologisk automatisering, robotisering och digitalisering täcks medialt av över 2500 journalister från hela världen. Några av de svenska föredragshållarna är, förutom DEFA AB, Mats Karlström VP FerroAmp, Klas Wåhlberg, VD för Teknikföretagen och Jörgen Lööf, VD för ElectriCITY. Bland utställarna finns DEFAs internationella samarbetspartner för fundament och kanalisering, Svenska UNIMI Solutions.
– Det är viktigt att förklara alla delar som måste vara på plats för att få en långsiktigt hållbar lösning. UNIMI är här med fundament och DEFAs adapterplattor, stolpar och laddstationer. Vi fokuserar på att lyfta fram vår molntjänst CloudCharge som är det system som ger användare bäst TCO med högt ställda krav på korrekt mätning och debitering, drift och styrning av energiuttag mellan fastighet och fordon, säger Charlotte Eisner. Det är en nödvändig länk för integration och DEFAs bidrag i digitaliseringen av elektromobiliteten.
DEFA finns i den Svenska Paviljongen, på Stora Scenen och tillsammans med UNIMI Solutions.
Bild: DEFA