Nyheter

Bättre prestanda helt enkelt – Schaeffler presenterar nya innovationer

I år kommer Sverige att vara partnerland för Hannovermässan. Schaefflers industridivision kommer att visa flera olika nyheter på mässan under temat Maximal prestanda för maskiner och anläggningar genom hela produktens livscykel.

Schaefflers nya lösningar med innovativa komponenter, installationsfärdiga system och specifika lösningar för Industri 4.0 ger kunderna möjlighet att säkerställa maximal prestanda genom hela produktens livscykel.

Drivteknik, industriautomation och IT är områden som har vuxit närmare varandra under de senaste åren. Industriell digitalisering och sammankoppling ger nya vägar till ökad prestanda. Detta har gett upphov till innovativa, digitaliserade och intelligenta tekniska lösningar och affärsmodeller som ger maskintillverkare och operatörer flera nya sätt att maximera prestanda och produktivitet till lägre kostnader.

På Hannovermässan kommer Schaeffler att visa hur industriell intelligens kan ge kortare utvecklingstider för produkter, bättre presterande maskiner, mer flexibel och tillförlitlig produktion och minskade kostnader tack vare längre underhållsintervall.

Bild: Hannovermässan