Nyheter

ABB och Ericsson ska accelerera trådlös automatisering för flexibla fabriker

Ericsson och ABB stärker sina långvariga relationer genom att underteckna ett samförståndsavtal (MoU) på Hannover Messe 2019, där de stärker sin gemensamma vision om framtida flexibel produktion med avancerad automatisering och trådlös kommunikation.
* Kompletterande tekniker och erfarenhet kommer att snabba upp det industriella ekosystemet för att förverkliga Industri 4.0 och frigöra nya affärsmöjligheter.
* Det intelligenta automatiseringssystemet som är i drift vid Ericssons tillverkningsanläggningar i Tallinn, Estland använder en helt automatiserad flexibel robotcellslösning från ABB.
ABB och Ericsson har stärkt sitt samarbete för att accelerera det industriella ekosystemet för flexibel trådlös automatisering, något som kommer att möjliggöra utökade uppkopplade tjänster, industriell IoT och artificiell intelligens i framtiden.
Samarbetsparterna befäste sin gemensamma vision för framtida flexibel produktion med automatisering och trådlös kommunikation genom att underteckna ett samförståndsavtal (MoU) på Hannover Messe 2019. Detta sker under en era med Industri 4.0 och 5G då företagen kan njuta av fördelarna med ökad produktivitet genom automatisering och digitalisering.
Samförståndsavtalet bekräftar partnernas överenskommelse att fortsätta det nära forskningssamarbetet, forska kring förbättringar av tillverkningsprocesser och automatisering samt hitta nya affärsmöjligheter för det industriella ekosystemet.
Ulrich Spiesshofer, koncernchef på ABB, säger:
– Vi är mycket glada över att utvidga vårt samarbete med Ericsson när världen nu närmar sig eran med 5G. Samarbetet kommer att göra det möjligt för oss att dra nytta av de enorma förbättringarna i trådlösa anslutningar för att leverera avancerade automatiseringslösningar, robotar och artificiell intelligens så att våra kunder kan öka produktiviteten och konkurrenskraften och digitalisera sina verksamheter.
Börje Ekholm, President och CEO på Ericsson, säger:
– Ericsson och ABB har redan ett nära samarbete inom forskning på 5G och tekniker inom industriell IoT. I och med samförståndsavtalet stärker vi vårt partnerskap för att accelerera det industriella ekosystemet och förverkliga den fulla potentialen i flexibel automatisering, där vi låser upp nya affärsmöjligheter som möjliggörs genom att kombinera 5G och Industri 4.0.
De båda partnerna introducerar redan en ny generation av intelligenta fabriksteknologier där Ericsson driftsätter ett intelligent automatiseringssystem vid tillverkningsanläggningarna i Tallinn. ABB tillhandahåller en helt automatiserad flexibel robotcellslösning för slutmonteringen av 5G-radior.
Vid Hannovermässan 2019 visar ABB och Ericsson upp sina senaste och mest innovativa tekniker och demonstrerar hur de möjliggör ”framtidens fabrik” med de senaste flexibla robotarna, trådlösa tekniker, 5G, industriell IoT samt teknik för rörelsestyrning.
Bilden:
Ulrich Spiesshofer, koncernchef på ABB och Börje Ekholm, President och CEO på Ericsson.
Foto: ABB