Nyheter

Wallenstam och Jämtkraft inleder ett fördjupat samarbete

Den 1 april inleder Wallenstam ett fördjupat samarbete med Jämtkraft som tar över elförsäljningen till slutkund. Wallenstam behåller alla 66 vindkraftverk och är fortsatt självförsörjande på förnybar energi.
Wallenstams försäljning av el till slutkonsument har skett genom dotterbolaget Svensk NaturEnergi. Svensk NaturEnergi AB, som nu avyttras, har varit väldigt framgångsrika men är fortfarande en relativt liten aktör.
– För bolag med elförsäljning till konsument har regler och förutsättningar ändrats och står inför ytterligare stora förändringar på ett sådant sätt att det blir svårare att agera för en liten aktör. Vi är därför glada att tillsammans med Jämtkraft ha hittat en bra lösning för våra kunder, som innebär att Jämtkraft genom en affär nu tar över Wallenstams elkunder, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam AB.
Viktigt att notera är att affären inte omfattar Wallenstams 66 vindkraftverk, vilket innebär att Wallenstam är fortsatt självförsörjande på egenproducerad vindkraftsel. Wallenstam kommer att producera förnybar energi genom egna vindkraftverk som förut.
– Vi är glada att kunna genomföra detta samarbete med Jämtkraft. Vi delar värderingar och kundfokus vilket har varit mycket viktigt för oss i affären. Vi kommer i och med detta bli en stor samarbetspartner till Jämtkraft, säger Hans Wallenstam.
I och med affären kommer Karin Mizgalski avgå som vd för Svensk NaturEnergi för att helt ägna sig åt sin roll som hållbarhetschef på Wallenstam.
Bild: Bixia