Nyheter

NORDPro Lab: Utbildning för större kundnöjdhet

Optimal kundnöjdhet kan bara uppnås med optimalt utbildade anställda. Detta är idén bakom initiativet NORDPro, som drivit ett laboratorium med samma namn sedan 2011. Här kan företagets anställda få utbildning i principerna för lean management och få uppslag till hur dessa principer kan tillämpas i deras dagliga arbete.
Programmet leds och organiseras av trainees på NORD som här får en möjlighet att bredda sitt organisatoriska och kommunikativa kunnande. Denna ”hands-on” erfarenhet är också en viktig del av det omfattande utbildningsprogrammet på NORD.
NORDPro-programmet skapades 2008 för att säkra kundnöjdhet i en tid av allt större kundförväntningar. Idén var att aktivt kommunicera metoder för lean management till anställda för att ge dem verktyg som kan bidra till optimering av företagets rutiner till förmån för kunderna. Till en början omfattade programmet de fem verktygen KAIZEN, FLUSS; SMED; TPM och Q-Groups men programmet utvecklas kontinuerligt och innefattar nu flera olika verktyg.
Under 2011 tog man ytterligare ett steg och grundade NORDPro Lab. Flera special områden skapades i Bargteheide där modulära utbildningar med praktiskt fokus nu regelbundet genomförs. Här kan man tillämpa och fördjupa sina teoretiska kunskaper i lean management med simuleringar och praktisk träning. Genom att behandla hypotetiska problem lär sig deltagarna om effekterna av processförbättringar liksom och får förståelse av arbetsprocessen på tvärs av de olika företagsavdelningarna. NORDPro-verktygen kan användas för produktions- och monteringsprocesserna liksom för logistik och administration så att utbildningen kan användas av alla anställda på NORD på de olika anläggningarna.
Ytterligare fördelar är att NORDPro Lab nu organiseras och leds av trainees på NORD tillsammans med studenter för dubbel examen i företagsekonomi och teknik som sköter den organisatoriska och implementeringen av kurserna. Men de har också ansvar för att kontinuerligt utveckla laboratoriet och kursinnehållet. Detta kräver organisatoriskt kunnande och tillämpning av specialiserad teoretisk kunskap vilket kommer att vara en fördel för dem i deras yrkeskarriär.
Den oberoende styrningen av NORDPro Lab är en del av den sofistikerade utbildningsstrategin på NORD. Inom NORD Group kan unga talanger få utbildning i företagsekonomi, industriteknik och andra tekniska ämnen alternativt på flera platser gå dubbla utbildningsprogram. NORD tillhandahåller utbildning i industrimanagement, teknisk produktdesign, mekatronik, integration av IT-system, industriteknik och skärmaskiner. Utbildning för dubbelexamen erbjuds i industriteknik, företags-IT, tillämpad IT, maskinteknik, elteknik och mekatronik.
Bilden:
NORDPro Lab i Bargteheide erbjuder många olika utbildningar med praktiskt inriktning i ett modulsystem.