Nyheter

Sveriges exportsektor växer

Har industrins andel av Sveriges BNP fortsatt att minska efter finanskrisen, eller är det en synvilla? Är ”the Swedish industry de facto basically gone”? Har Sveriges produktion av exportprodukter fortsatt att utvecklas med ett ökat tjänsteinnehåll? Har exportindustrin fortsatt att sprida ut sin produktion utmed globala värdekedjor, eller har trenden brutits efter finanskrisen?
Teknikföretagen har svar på dessa frågor i en ny rapport som bygger på uppdaterad statistik från Statistiska centralbyrån samt OECD. Rapporten kartlägger utvecklingen av sambanden mellan industrin och dess leverantörer från 2008 och framåt. Internationell statistik från OECD visar dessutom nya trender i globala värdekedjor som analyseras i rapporten. Förutom denna kartläggning kommer Teknikföretagen ta upp möjliga förklaringar till de trender som identifieras.
När? 4 april, kl 09.00-10.00
Var? Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Frukostseminarium, kaffe och smörgås serveras från 08.30.