Nyheter

Effektivare skogsbruk med laserskanning

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till en både ökad produktion som en effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket.
– Skogen har en betydelsefull roll för att klara klimatmålen och uppnå ett fossilfritt Sverige med nettonegativa utsläpp. Uppdraget bidrar till ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta och en hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att de nationella miljömålen nås. Laserskanning av skogen ger oss information om hur skogen ser ut och kan brukas för en ökad produktion av skoglig råvara och bidra till en effektivare miljöhänsyn, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
I arbetet med det nationella skogsprogrammet har det identifierats ett behov av ökad tillgång av geografiska data via laserskanning av skogsmark. Laserskanningen innebär att skogsmarken kartläggs och data samlas in med hjälp av flygplan. En ökad tillgång på skogliga data bidrar såväl till en högre och mer värdefull skogsproduktion som en mindre miljöpåverkan.
För genomförandet har Skogsstyrelsen fått ett tillskott på 12 miljoner kronor per år varav SLU disponerar 1 miljon kronor och Lantmäteriet 10 miljoner kronor. Skogsstyrelsen får använda 1 miljon för distributionen av data. Den data som samlas in ska vara öppen och avgiftsfri.