Nyheter

Boliden frias från ansvar för det giftiga avfallet i Chile

Hovrätten går därmed på tingsrättens linje i fallet med Boliden och det giftiga avfallet i Chile.
Rättsfallet inleddes 2017 då närmare 800 chilenare gick samman och krävde 100 miljoner kronor i skadestånd av bolaget.
Boliden hade under 1980-talet anlitat ett bolag för att hantera 20 000 ton giftigt avfall nära staden Arica i Chile, avfall som bland annat innehöll arsenik och bly. Avtalet hölls inte och när området blev bostadsområde under 1990-talet ska många invånare ha insjuknat eller dött till följd av miljön, enligt skadeståndskravet.