Nyheter

Pilz på Hannovermässan 2019

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz innovativa automationslösningar för alla branscher på Hannovermässan 1–5 april. I fokus för pionjärerna inom säker automation står på mässan nyheter inom områdena Manövrering och övervakning, säker sensorteknik, I/O-system och tjänster.
Man tar också med sig s: världens lägsta manöverdon och ett innovativt, mycket modulärt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet.
I Hannover fokuserar Pilz även på Industri 4.0 och servicerobotteknik: Besökarna får uppleva Pilz Smart Factory, en modulärt uppbyggd produktionslinje för tillverkning av produkter i seriestorlek 1, direkt på plats. Pilz Smart Factory visas i en utökad version med Pilz servicerobotmoduler och ett förarlöst transportsystem (FTS) i Pilz mässmonter.
Modulär hantering genom fusionen av safety och security
Pilz erbjuder effektiv hantering av åtkomst och behörighet, som täcker både safety- och security-kraven: med innovativa PITmode fusion erbjuder vi första gången även ett modulärt system för detta. PITmode fusion består av avläsarenheten PITreader med RFID-teknik och integrerad webbserver samt den säkra utvärderingsenheten Safe Evaluation Unit (SEU). Eftersom komponenterna är åtskilda kan PITmode fusion integreras och kombineras direkt med befintliga operatörspaneler. Så öppnar den modulära versionen av driftsättsväljaren för nya tillämpningsområden. Dessutom kan avläsarenheten PITreader användas flexibelt: Om endast en åtkomstbehörighet ska ställas in kan PITreader användas som en självständig enhet. Dessutom kan de tillhörande skrivbara RFID-nycklarna användas för gruppbaserad hantering av behörighet. Det underlättar tilldelning av och administration av åtkomstbehörighet i företag med flera anläggningar, även internationellt. Det administrativa arbetet reduceras avsevärt.
Mer flexibilitet för den andra dimensionen …
Pilz presenterar en flexiblare och effektivare övervakning av ytor med light-, master- och slave-varianterna av säkerhetslaserskannern PSENscan: Pilz säkerhetslaserskanner passar nu även för säkring av områden i vertikala tillämpningar, till exempel åtkomstsäkring. Dessutom är utformningen nu ännu flexiblare med PSENscan-applikationerna, vilket minimerar stilleståndstiderna och höjer lönsamheten. PSENscan kan seriekopplas och möjliggör implementering av upp till 70 växlingsbara konfigurationer och samtidig övervakning av upp till tre avgränsade zoner.
… och en ny dimension av säkerhet
De kodade säkerhetsbrytarna PSENcode kombinerar tack vare RFID-transpondertekniken högsta manipulationsskydd och minsta möjliga utrymme. Nu erbjuder de dessutom en ytterligare lösning för tillämpningar där det är ont om plats och där höjden är avgörande. Med en höjd på bara 3 mm är nämligen nya PSENcode low profile actuator världens just nu lägsta manöverdon. Därmed kan det användas i de allra minsta utrymmena, exempelvis i tillämpningar på plexiglas. Tack vare denna mångsidighet får användarna mycket frihet vid maskinutformningen.
Öppen för Industri 4.0
Öppen kommunikationsteknik med stöd för världsstandarden är nödvändig för datautbytet inom sammankopplad produktion. För detta erbjuder Pilz nu IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2. Den öppna I/O-tekniken som är världsstandard enligt IEC 61131-9 stödjer sammankopplad produktion – och är alltså rätt val för Industri 4.0. Användarna kan lagra sina enhetskonfigurationer för sensorer eller ställdon och även sina process- och enhetsdata centralt i mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL. Då behövs ingen ny parametrering vid till exempel service eller byten. Dessutom registreras samtliga data centralt, vilket gör diagnostiken snabbare och lättare.
Full service för USA
Den som säljer maskiner i USA måste se till att alla krav uppfylls för att underlätta drifttillståndsprocessen när maskinen väl är på plats. Pilz utökar därför sitt utbud över hela världen för internationell bedömning av överensstämmelse för marknaden i USA. Så kan Pilz hjälpa tillverkare och exportörer – oavsett vilket land som exporten sker från – att uppfylla alla krav på överenstämmelse för USA ända fram till godkännandet hos lokala amerikanska myndigheter. På Hannovermässan 2019 presenterar experterna inom säker automation för första gången den nya tjänsten ”IC USA”.
Pilz dotterbolag i Skandinavien
Sedan 1997 representeras Pilz även i de nordiska länderna av Pilz Skandinavien, som ligger i Kungsbacka. I Hannovermässans partnerland för året, Sverige, arbetar Pilz framför allt med kunder inom fordonsindustrin, robotteknik, trä- och pappersindustrin, men även företag inom metall- och gruvindustrin.
Patrik Frivold, Country Manager hos Pilz i Sverige:
– Inom den svenska fordonsindustrin blir områden som Industri 4.0 och Smart Factory allt viktigare. Dessutom blir området servicerobotteknik allt intressantare, och den här tekniken är på väg in även i den svenska produktionen.
Pilz ställer ut i hall 9, monter D 17.