Nyheter

Kvinnor i Stockholm får råd om sin skog i Dalarna och Gävleborg

I Stockholms län bor många som äger skog i Dalarna och Gävleborg. En hel del är kvinnor. Därför arrangerar Skogsstyrelsen nu för första gången träffar för så kallade utboende kvinnliga skogsägare i Stockholms län. Där de kan få råd om olika metoder som gör skogsbruket mer intressant.

Dalarna är det län i landet som har flest antal skogsägare som bor i Stockholm. Närmare bestämt 3 127 personer. Även Gävleborg tillhör de län i landet som har många skogsägare som bor i Stockholm, närmare bestämt 1 478 personer. Samtidigt är det viktigt att alla skogsägare är engagerade i och aktiva i skötseln av skogen.

– Skogsträffar enbart för kvinnor har visat sig vara både framgångsrikt och uppskattat. Nu kombinerar vi detta med att fånga upp de som inte bor länet men ändå har behov av att lära sig mer och få en ännu mer effektiv skogsskötsel, säger Karin Byström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Dalarna.

Under de två planerade träffarna får skogsägarna bland annat lära sig mer om hur skogen kan varieras mer och därmed bättre stå emot skogsskador som stormar och granbarkborrar. Hur har jag koll på min skog när jag inte själv bor på platsen?

VAR? F7 Möten och konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

NÄR? 1 april, klockan 14:00-16:00 samt 18:00-20:00