Nyheter

Enkätundersökning om feedback – 7 av 10 får inte feedback regelbundet på arbetsplatsen

Feedbackstudien visar att 7 av 10 (69 procent) inte får feedback regelbundet på sin arbetsplats trots att hela 2 av 3 (65 procent) anser sig ha verktyg för att både ge och ta emot feedback. Feedbackstudien är en enkätundersökning med 1300 respondenter och har genomförts av Cint på uppdrag av SkillEd.
Feedbackstudien visar samtidigt att det är vanligare med en aktiv feedbackkultur (41 procent) i effektiva organisationer, medan ineffektiva organisationer är mindre bra på att ge regelbunden feedback (13 procent).
Det är tydligt att det finns en koppling mellan en levande feedbackkultur och effektivitet på en arbetsplats. Många medarbetare och ledare vill få feedback oftare men samtidigt är det förvånansvärt få som faktiskt får det, säger Mikaela Valtersson, vice VD Kunskapsskolan och ansvarig för SkillEd.
Högutbildade (35 procent), personer under 35 år (34 procent) och ledare (33 procent) är de som oftast får feedback regelbundet. Motsvarande får de utan högskoleutbildning (26 procent), medarbetare som inte har ledande positioner (27 procent) och personer över 35 år (29 procent) mer sällan regelbunden feedback.
– Att många anser sig ha verktyg för att både ge och ta emot feedback på ett bra sätt men att dessa verktyg ändå inte används tyder på att feedback inte är en levande diskussion på arbetsplatsen. Vi kan också se att ledare och chefers förhållningssätt till feedback betyder mycket för arbetsplatsens feedbackkultur och dess effektivitet, säger Mikaela Valtersson.
Feedbackstudien har tagits fram av SkillEd och undersökningen genomfördes av Cint mellan perioden 5 november till 5 december 2018. Totalt har 1322 personer svarat, varav 60 procent är ledare.
PÅ bilden: Mikaela Valtersson, vice VD Kunskapsskolan och ansvarig SkillEd
Foto: Fredrik Hjerling