Nyheter

Tillverkningsindustrins digitala transformation kräver smart finansiering

Tillverkningsindustrin förändras snabbt eftersom utvecklingen av den nya generationens digitaliserade teknologi, även känt som Industri 4.0, transformerar produktionsprocessen genom att integrera den fysiska produktionen med digitala teknologier, såsom robotar, programvaror, sensorer, virtual reality och 3D skrivare för att nämna några få.
Gunnar Skagerlind, försäljningschef, Siemens Financial Services, reflekterar över hur digitaliserad teknologi kommer förändra Sveriges tillverkningsindustri och hur nya finansieringsmetoder kommer ha en nyckelroll i denna utveckling.
Han skriver:
Kopplingen mellan utrustning och verktyg och internet, känt som Internet of Things/IoT, är centralt i tillverkningsindustrins digitalisering, vilken tillåter tillverkare att övervaka och snabbt agera på data som flödar mellan människor, maskiner och system. Med dessa förändringar kommer tillverkare kunna utvecklas snabbare och öka sin avkastning genom effektivare och smidigare tillverkningsprocesser.
Tillverkningsindustrin är Sveriges näst största sektor mätt i bruttonationalprodukt och står för 21% av Sveriges BNP . Branschen är störst mätt i programvaror och IT-tjänster och förväntas att växa ännu mer i framtiden. Enligt en rapport från Nasscom så är Sverige rankat som det näst mest digitalt innovativa landet i världen, endast efter Sydkorea, och har den högsta användningen av smarta objekt i Europa, inklusive apparater som använder sig av IoT och molnteknologi. Som svar på detta vill tillverkare använda digitaliseringen och Industri 4.0 och som konsekvens förväntas den svenska verksamhetsstyrningsmarknaden växa med 8 procent årligen fram till 2020. Liknande effekter kan observeras i andra länder, såsom Storbritannien, som förutspås en sektortillväxt på mellan 1,5 och 3 procent årligen med potentialen att skapa 174 000 nya jobb under de kommande tio åren.
Information och data samlas av datorer, ofta molnbaserat såsom Siemens MindSphere, vilket möjliggör för tillverkare att övervaka och anpassa produktionsprocessen med ökad effiktivitet som följd. Internet of Things har förmågan att transformera hela tillverkningsindustrin – allt från tillgångsförvaltning och maskinunderhåll till planering, kvalitetskontroller och fältservice. Däremot kommer förmodligen den mest intressanta och långtgående förändringen ligga i möjligheten att kundanpassa i stor skala, vilket gör det möjligt för tillverkare att leverera skräddarsydda produkter i allt från fordon till kläder.
För att uppnå detta så måste tillverkare implementera smarta produktionslinjer och IoT-anpassade leveranskedjor för att kunna reagera snabbare på kundkrav och leverera kostnadseffektivare produkter.
Det är förutspått att mer än hälften av alla nya större affärsprocesser och system kommer använda sig av IoT i någon utsträckning år 2020. Att hålla takten med dessa framsteg kan dock kräva höga utgifter. Det är därför viktigt att tillverkare hittar nya och hållbara sätt att investera utan att hämma kassaflödet.
Tillgång till smarta och hållbara finansieringsmetoder, såsom ”pay for outcomes”, uppgraderingar och uppdateringar av teknologi och lösningar för rörelsekapital, känt som Finans 4.0, är oumbärliga för att ett företag ska kunna investera i den fjärde generationens digitaliseringsteknologier och automationsutrustning på ett hållbart sätt. Finans 4.0 omfattar en mängd krav, allt från inköp av enstaka objekt till finansieringen av en helt ny fabrik. Dessa finansieringslösningar kan göra uppgraderingen till digital teknologi överkomlig och potentiellt kostnadsneutral, eller kanske ännu bättre, för tillverkaren.
Finans 4.0 tjänster erbjuds oftast av specialister, såsom Siemens Financial Services, som har en djup förståelse av hur digital teknologi fungerar och hur teknologin kan implementeras i praktiken. Ibland blir finansieringsarrangemanget en integrerad del av värdepropositionen som erbjuds i början av säljprocessen. Andra gånger kommer teknologileverantören att referera kunden till en eller flera finansleverantörer för att finansiera försäljningen. Detta står i kontrast till mer standardiserade finansieringslösningar som erbjuds av generella finansiärer.
Fördelarna med digital teknologi för tillverkningsindustrin är många och långtgående och tillverkare är väl medvetna om behovet av att hålla jämna steg med den snabba teknologiutvecklingen. För att kunna navigera på bästa sätt så bör tillverkare överväga att arbeta med en specialist inom finansiella tjänster som kan hjälpa dem förstå vilka finansieringsmetoder som är mest hållbara vid investeringar i Industri 4.0 teknologi. Detta kan vara en stor utmaning, men företag som skjuter på investeringarna och inte tar tillvara de möjligheter som står till buds riskerar att förlora i konkurrenskraft.