Nyheter

Stor vindkraftssatsning i Sverige

Rickard Klinkert är personen bakom en ny vindkraftssatsning på Ramboll i Sverige. Norden, och i synnerhet den svenska marknaden, är i fokus för koncernen under de kommande åren. Det finns en förväntan att växa mycket inom området. Ramboll har under många år varit aktivt inom vindkraft i Sverige. Med den stora utbyggnad som nu pågår finns ett behov av en tydligare närvaro.
– Den globala kompetensen i kombination med den lokala närvaron var en av anledningarna till att jag tackade ja till tjänsten. Det är otroligt kul med ett komplett tjänsteerbjudande och att hjälpa kunder i alla delar av vindkraftverkens livscykel. I tillägg till svenska resurser, kan vi nyttja expertis från vindkraft vi varit med och byggt runtom i hela världen. Det är unikt, säger Rickard Klinkert, ansvarig för vindkraft på Ramboll i Sverige.
Rickard Klinkert tillhör ett globalt team på knappt 500 personer och kommer att leda den svenska vindkraftverksamheten. Utöver det kommer Rickard även att ansvara för utvecklingen av Rambolls vindkraftsverksamhet i hela Norden. Han började på Ramboll den 1 februari och är nu i full fart med både rekrytering och affärsutveckling.
– Det är helt rätt av Ramboll att satsa stort med tanke på det som sker i branschen. Bara i Sverige beräknas en fördubbling av vindkraften till 2022. På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra, fortsätter Rickard Klinkert.
Rickard är en välkänd profil i branschen. Han var tidigare vd på Kjeller Vindteknikk, ett ledande företag inom vindindustrin. Han har även ett styrelseuppdrag för Eurel, europeisk branschorganisation för elektroingenjörer, och ett ordförandeskap för Svenska elektro- och dataingenjörs riksförening på sin meritlista.
– Norden är en viktig marknad för oss. I Norge har vi nyligen förstärkt vindkraftsteamet med Inger Marie Malvik och i Finland har vi under de senaste åren byggt upp bra verksamhet under ledning av Veli-Pekka Alkula och hans team. Utifrån de erfarenheterna var det viktigt att ha dedikerade personer på plats även i Sverige. Jag är trygg med att Rickard kommer att ta sig an uppdraget på allra bästa sätt, Klaus Jacob Jensen, globalt ansvarig för vindenergi på Ramboll.
Foto: Ramboll