Nyheter

Peikko levererar bergsförankrade fundament till tre vindparker i Norge

Peikko Groups norska dotterbolag, Peikko Norge AS har erhållit en beställning på bergsförankrade fundament till Geitfjellets-, Harbaksfjellets- and Kvenndalsfjellets vindkraftsparker i Södra Tröndelagsområdet i Norge.
Peikko kommer att leverera allt stål till de 100 fundamenten, bergsbultar FatBar, adapterplattor med tornbultar övre- och undre mallar, monteringsverktyg samt all armering. Peikko ansvarar också för konstruktion och konstruktiva beräkningar. Leveranserna av stålet kommer att ske mellan april och november 2019. Parken är planerad att vara i drift i slutet av 2020.
Geitfjellets-, Harbaksfjellets- and Kvenndalsfjellets vindkraftsparker är en del i Fosen Vind Wind Power Project är en av europas största landbaserade vindkraftsparker, totalt ingår sex delparker med en total kapacitet på 1.057MW. Peikko är en redan etanlerad aktör i detta projekt efter att ha levererat 177st bergsförankrade fundament till delparkerna Roan, Storheia och Hitra 2.
Utvecklare och framtida ägare är Fosen Vind DA, et konsortsium mellan de norska bolagen TrønderEnergi och Statkraft och Nordic Wind Power DA som är ett europeiskt investeringskonsortsium mellan Credit Suisse Energy Infrastructure Partners and Swiss BKW AG. Utförare är norska Statkraft och entreprenadföretaget Johs J. Syltern utför infrastrukturarbetena så som vägar, kranplaner och fundamentsplatser. Deras underentreprenör Stjern Entreprenør kommer att bygga fundamenten. Turbinleverantör är Vestas, vilka kommer att leverera två olika turbiner, V117-4.2MW och V136-4.2MW, bägge med en turbinhöjd på 87m.
– Peikko har svarat upp till alla våra förväntningar vad det gäller teknisk lösning samt leveranser till tidigare delar i Fosen och gör så även iu denna del, hävdar Svein Ole Daltveit, kostnadsansvarig på Johs J. Syltern AS.
– Fosen Vind är ett otroligt projekt och vi är väldigt stolta att kinna bidra med våra fundametslösningar. Peikko erbjuder en komplett lösning inklusive konstruktion, tillverkning och leverans som bidrar till en besparing i projektet, Peikkos lösning kortar även byggtiden för fundamenten. Detta koncept har gjort oss till den ledande fundamentsleverantören i norra Europa, kommenterar Topi Paananen, CEO of Peikko Group Corporation.