Nyheter

GKN Aerospace framgångar i rymdkapplöpningen

De senaste åren har utvecklingen inom raketindustrin ökat snabbare än någonsin tidigare. Trots den extrema konkurrensen håller GKN Aerospace i Trollhättan ställningarna och är bland de främsta i den globala rymdindustrin. Spelreglerna i branschen har på några år till stor del revolutionerats av Elon Musks företag SpaceX.
Sedan SpaceX intåg i raketindustrin har priserna pressats och utvecklingstakten ökat markant. Idag konkurrerar dessutom aktörer från allt fler länder. Det finns skickliga rakettillverkare i USA, Kina, Indien, Ryssland, Japan och Europa.
Rymdindustrin i västsverige och Europa
Arbetet med att ta fram den senaste generationen av Arianeraketen har varit ett samarbete mellan omkring 13 länder. Att rymdforskningen i Sverige till stor del finns i Trollhättan och på andra platser i västsverige hänger samman med en lång historia av industri och teknikinnovation i regionen.
Li Forsberg, som är chefsingenjör för raketmotorturbiner på GKN Aerospace i Trollhättan berättar att rymdverksamheten i Trollhättan har sitt ursprung i flygindustrin och är dess spjutspets.
Avancerad teknologi i flyg- och rymdmotorer
De turbiner och munstycken som utvecklas och tillverkas i Trollhättan till den europeiska Ariane-raketen måste klara så extrema temperaturförhållanden att det är svårt att relatera till. Produkterna utsätts både för hetta med mer än 3000 grader och även ned till 250 minusgrader. Att GKN Aerospace även utvecklar och tillverkar produkter till flygmotorer i Trollhättan, gör att innovationer som företaget gör för rymdindustrin även gynnar utvecklingen av moderna flygmotorer.
Teknologin i rymdindustrin är alltid det som ligger längst fram. Additiv tillverkning (3D-printing eller AM) är en teknologi som möjliggör snabbare och enklare tillverkning av komplexa produkter. På munstycket SWAN, som kommer att användas på Ariane 6-raketen, används additiv tillverkning för att bygga upp en förstärkning som på dagens munstycke består av 100 delar. Detta är möjligt med AM-teknologin som har utvecklats i Trollhättan. Senaste projektet är en turbin helt tillverkad med AM, Prometheus, som kommer att testas år 2020.
Rymdnytta i vardagen
Samhället har på flera sätt nytta av den europeiska forskningen och tillverkningen av raketer, t ex genom uppskjutningen av satelliter. När det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo lanseras inom kort, blir vi mindre beroende av det amerikanska GPS-systemet. Galileo kommer dessutom att ge en träffsäkrare navigering för stora områden som det amerikanska GPS-systemet inte täcker.
Satelliter har också stor betydelse för att följa väder och klimat. De bevakar och samlar data över klimatförändringar och gör det enklare att sätta in rätt åtgärder för allt från skogsbränder till issmältning.
En del i miljöarbetet är att övervaka väderfenomenen och det gör vi tack vare rymdindustrins framsteg, berättar Li Forsberg.
När hon besöker skolor är eleverna väldigt nyfikna på att hon är raketingenjör.
– Många drömmer om att bli astronauter och i min värld är det här det häftigaste man kan arbeta med, säger Li Forsberg.