Nyheter

Vad vill politikerna med skogen?

Vet politikerna vad de vill med skogen? Jonas Eriksson, medlemschef Norra Skogsägarna, ställer sig frågande till det i en färsk intervju med EFN norra Sverige.
– Förutsättningarna för skogsbruket förändras i och med att allt fler bor långt ifrån den skog de äger. Att många människor, inklusive många politiker, inte förstår skogens betydelse på samma sätt som förr är en utmaning, menar Jonas Eriksson.
Ett fungerande skogsbruk är en förutsättning för en livskraftig landsbygd, vilket i sin tur är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling med bibehållen välfärd. Ett effektivt skogsbruk är också en förutsättning för en fossilfri framtid, framhåller Eriksson i intervjun.
Bilden:
Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna.
Foto: Ekonomikanalen EFN