Nyheter

NCC säljer sin danska återvinningsverksamhet till RGS Nordic

NCC säljer sin danska återvinningsverksamhet till återvinningsföretaget RGS Nordic. Försäljningen är ett led i renodlingen av NCC Industrys verksamhet i Danmark.
Affärsöverlåtelsen äger rum den 1 april 2019, då RGS Nordic övertar NCC Industrys verksamhet på Energivej i Odense samt mottagningsanläggningen för jord på Lindø. Dessutom övertar RGS Nordic fyra medarbetare som har ansvarat för mottagning, bearbetning och återvinning av avfall på NCC.
– Försäljningen innebär att vi framöver kan arbeta mer fokuserat på att stärka våra tre kärnområden inom NCC Industry i Danmark: råvaruuttag, vår asfaltsproduktion och asfaltläggning samt vår grundläggning. Vi är mycket nöjda med affären och gläder oss åt att kunna överlåta Recycling till en professionell marknadsaktör, säger Michael Hansen, chef för NCC Industry i Danmark.
NCC Industry i Danmark består efter försäljningen av verksamhetsområdena Asfalt, Stenmaterial och Hercules Fundering, som i fortsättningen kommer att arbeta aktivt med att minska branschens klimatpåverkan och driva utvecklingen av miljövänliga lösningar. Fokus ligger även fortsättningsvis på att återanvända material i produktionen av ny asfalt.
Danskägda RGS Nordic är specialister på behandling av förorenad jord, industriavloppsvatten och återvinning av bygg- och anläggningsavfall. Företaget sysselsätter omkring 250 medarbetare och driver fler än 35 mottagnings- och bearbetningsanläggningar i Danmark, Sverige och Norge.
– Vi ser fram emot att ta över NCC Recyclings verksamhet som passar in väl i vår affärsmodell, vår hållbarhetsprofil och vår strävan att vara en ledande aktör i Norden inom sanering och återbruk av markresurser. Med uppköpet stärker vi också vår närvaro på Fyn, som är en viktig marknad för oss, säger Henrik Grand Petersen, VD för RGS Nordic.
Affären får en marginell positiv resultateffekt i det första kvartalet 2019 i affärsområdet NCC Industry.