Nyheter

Göteborgsföretag belönas av EU för innovativ produkt i kampen mot vattenläckage

Den ökande bristen på dricksvatten av god kvalitet är en av Europas största utmaningar för framtiden. Den 21 mars tog Göteborgsföretaget Aqua Robur Technologies emot EU-kommissionens pris för Zero Power Water Monitoring på 2 000 000 euro, för sin innovativa teknik att mäta läckage i vattenledningar.
Brist på dricksvatten är ett växande problem i så gott som samtliga länder. SCB räknar med att omkring 24 procent av dricksvattnet i Sverige går förlorat varje år. Utomlands är siffran ännu högre, ibland nära 60 procent, vilket medför stora kostnader för samhället. EU tar vattenförsörjningen på största allvar, bland annat genom att härom året utlysa tävlingen Zero Power Water Monitoring. Den gick ut på att presentera bästa lösning för att helt utan beroende av el kunna samla in mätdata i syfte att upptäcka läckage i dricksvattenledningar.
– Det finns ett enormt värde bara i att EU utlyste den här tävlingen. Det är ett kvitto på att det finns ett starkt behov av den här typen av teknik. Att vi dessutom vann tävlingen i stark konkurrens med andra innovativa teknikföretag över hela Europa är ett stort erkännande för oss, säger Niklas Wicén, vd för Aqua Robur Technologies.
Aqua Roburs vinnande lösning går under namnet Fenix Hub, och är en sensornod som drivs av själva vattenflödet i ledningen. På sensornoden kan ett antal olika typer av sensorer installeras för att mäta till exempel tryck, temperatur eller flöde, allt efter vad den specifika platsen och ändamålet kräver. Mätningarna skickas kontinuerligt i realtid via trådlös kommunikation direkt in i kundens system eller till ett webbgränssnitt.
Genom att installera ett antal sensorer på strategiska platser i ledningsnätet kan vattenleverantören direkt få kännedom om avvikelser i specifika sektioner, vilket underlättar arbetet med att lokalisera och laga läckor oerhört.
EU-kommissionens prispengar kommer Aqua Robur att använda för att göra tekniken tillgänglig för marknader runt om i Europa, samt vidareutveckla vissa funktioner i systemet.
– Vi har haft pilotprojekt igång hos svenska kunder i 18 månader, och vi är oerhört nöjda med hur Fenix Hub fungerar. Aqua Robur vill vara en ledande aktör för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att minska vattenläckage. Inom fem–tio år hoppas vi att våra lösningar har bidragit till en bestående förändring och att vi har säkrat tillgången och kvaliteten på vatten till såväl svenskar som övriga européer, säger Niklas Wicén.