Nyheter

EPLAN sätter focus på effektiv konstruktion på Hannovermässan

Lösningsleverantören EPLAN och dess systerbolag Cideon presenterar ”Efficiency Lab” som huvudpunkt i företagets monter på Hannovermässan. I dialog med besökare tar man fram underlag och mål för en systematisk digitalisering av tekniska processer.
På mässan presenterar EPLAN även nya EPLAN ePulse, ett system där EPLAN eView ingår som första lösningen i detta molnbaserade system. Ett tredje fokus är den integrerade värdekedjan i samarbete med systerbolaget Rittal. Efficiency Lab är huvudattraktionen i EPLAN och Cideons gemensamma presentation under årets Hannovermässa. Konsulter kommer att arbeta med besökarna på mässan för att analysera nuläget med målet att hitta rätt potential för att optimera konstruktionsarbetet, dess processer och dataflöden samt ge idéer som beslutsfattare kan använda i sina företag. Anpassad och produktiv kunskapsöverföring blir härmed blir verklighet.
EPLAN ePulse – det nya molnsystemet
Den nya mjukvaran EPLAN eView, som tar EPLAN-projektet till molnet, har varit tillgängligt sedan årets början. Användare kan dela och kommentera olika projekt direkt i molnet. EPLAN eView är det första steget i det nya systemet som lyfter årets mässnärvaro till molnet under varumärket EPLAN ePulse. Med EPLAN ePulse utökas EPLAN-plattformen med perfekt skräddarsydda tillämpningar för molnet och möjliggör härigenom ett nätverk och problemfritt arbete inom teknikområdet.
Början har gjorts med den nuvarande applikationsportföljen:
– Vårt mål är att bygga ett världsomspännande tekniknätverk genom EPLAN ePulse och att kontinuerligt erbjuda ny funktionalitet med stort mervärde, säger Hauke Niehus, Vice President Cloud Business på EPLAN.
– Våra utvecklingsgrupper arbetar för närvarande med ett brett utbud av idéer för detta.
Niehus ser en avgörande fördel för molnmiljön i sin höga flexibilitet, vilket innebär att lag snabbt kan reagera på användaråterkoppling. »Det här möjliggör för oss att optimera lösningar med kort varsel». Det nya systemet erbjuder många möjligheter till samarbete inom teknik – inklusive moln-till-molnanslutningar, vilka kommer att presenteras med exempel på bästa praxis.
Diskutera visioner: Future Lab
De applikationer som erbjuds i EPLAN ePulse kommer inte bara att vara begränsade till produktfamiljen EPLAN.
Niehus förklarar:
– Vi arbetar med våra kunder och branschpartners för detta.
Future Lab kommer att möjliggöra framtida visionära diskussioner på Hannovermässan. Alla framtidsorienterade innovatörer, inklusive okonventionella tankekonstnärer, inbjuds att testa prototyper och att bidra med egna krav för framtida molnmiljöer. Denna dialog med kunder är viktig för EPLAN för att anpassa lösningar och slutligen samordna hela portföljen till marknadens behov och ständigt förbättra och utveckla dem.
EPLAN Platform: konsekvent förbättring av projekt
EPLAN Platform version 2.8 har varit tillgänglig sedan slutet av förra året och de tekniska förbättringarna fortsätter. Ett fokus i Hannover är på EPLAN PrePlanning: Användare får maximal support med en förenklad visning av PCT-loopar på högre nivå inom processautomatisering, nya alternativ för att leverera planeringsobjekt och nya makron för fastighets automation. Området med ledningsteknik med EPLAN Harness proD är också spännande: projektdatautbyte med både EPLAN Pro Panel och EPLAN Electric P8 gör integrerade processer med närliggande discipliner ännu enklare än tidigare.
Den (enkla) processen är målet
Rittal och EPLAN automatiserar och industrialiserar styrskåp och ställverksteknik. Företagen samarbetar i Hannover för att visa de enorma fördelarna med digitalisering och automatisering av värdekedjan samt hur produktions- och monteringstider kan minskas avsevärt bara när det kommer till kabeldragning. Presentationer visar vägen från el-schema via 3D-kopplingsdiagram, till automatisk tillverkning av de enskilda ledningarna och slutligen till installationen i skåpet. En annan viktig del är tillhandahållandet av digital enhetsdata och produktkonfiguratorer genom konstruktion och arbetsförberedande processer – för en effektiv väg från den digitala tvillingen och vidare mot digitalt anslutna tillverkningsprocesser.
På Hannovermässan presenterar Cideon den senaste versionen från Autodesks Product Design & Manufacturing Collection. Man kommer också visa demonstrationer av konstruktion integrerat i SAP ERP, vilket gör att konstruktionsdata och komponentlistor är direkt tillgängliga för efterliggande processer.
– Vårt mål är att bygga ett världsomspännande tekniknätverk genom EPLAN ePulse och att kontinuerligt erbjuda ny funktionalitet med stort mervärde, säger Hauke Niehus, Vice President Cloud Business på EPLAN.
Bilden:
Eplan och Cideon presenterar återigen spännande idéer för effektiv teknik och nya molnlösningar på Hannovermässan.