Nyheter

Mångmiljonsatsning förnyar Norrköpings fjärrvärmenät

Norrköpings fjärrvärmenät som började byggas för drygt 60 år sedan rustas nu upp succesivt. Bland annat läggs en ny ledning på Trozelligatan för att säkra framtida fjärrvärmeleveranser.

– Fjärrvärmenätet i Norrköping började byggas redan i början av 50-talet, som ett av de allra första fjärrvärmenäten i Sverige. Ledningarna har stått sig väl, men naturligtvis kräver ett så pass gammalt nät en del underhåll. I år investerar vi totalt 70 miljoner kronor som dels går till reinvesteringar, dels till att ansluta nya kunder, berättar Charlotte Reidhav, chef för Energy Systems på E.ON.
Bland annat satsar E.ON 10 miljoner kronor på att byta ut fjärrvärmeledningen på Hörngatan och i stället lägga en ny under Trozelligatan. Ett omfattande arbete som startade i mars och beräknas pågå en bit in i september.
– Vi är medvetna om att vår närvaro kan ställa till det för boende, näringsidkare och trafikanter, men vi planerar arbetet noga för att påverka området och trafiken så lite som möjligt. Investeringen är en viktig satsning i Norrköpings infrastruktur och säkrar fjärrvärmeleveranserna till våra kunder i många år framöver, säger Charlotte Reidhav.
Kommunen passar på att se över vattenledningar
I samband med fjärrvärmearbetet ser även det kommunala bolaget Nodra över och förbättrar sina vattenledningar.
– E.ONs mål är att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. I vår ambition att bygga det hållbara samhället strävar vi alltid efter att genomföra våra investeringar så smart vi kan, för att minimera påverkan på människa och miljö. Att samarbeta med andra aktörer, i det här fallet Nodra, är ett exempel på hur vi effektiviserar arbetet när vi gör nödvändiga investeringar i grundläggande samhällsfunktioner, säger Charlotte Reidhav.
Bilden:
Fredric Botlin, distributionschef E.ON Norrköping och Karolina Nygren, projektledare E.ON Norrköping.
Foto: E.ON