Nyheter

Miljöpartiet föreslår en tvingande utsläppsbudget för EU

Miljöpartiet föreslår idag en tvingande utsläppsbudget i hela Europa, som sätter ett tak för hur mycket varje land får släppa ut per år. Syftet är att EU-länderna ska klara Parisavtalet.
Europa är nu långt ifrån att uppfylla de löften vi gav i Paris. En utsläppsbudget gör att klimatmålet steg för steg kan blir verklighet. Troligen innebär det att samtliga EU-länder måste förbinda sig att sänka sina utsläpp med 10-15 procent per år. De som inte följer budgeten ska kunna straffas.
Miljöpartiet de grönas toppkandidater Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde presenterade förslaget vid en pressträff under partiets utbildningsdag inför Europaparlamentsvalet.
– En tvingande utsläppsbudget innebär att kolkraften kommer läggas ned fortare, att flygandet kommer minska markant och att industrierna snabbt måste ställa om sin produktion. Det här är ett mycket radikalt klimatpolitiskt förslag. Det är det första som garanterar att EU gör tillräckligt för att ställa om, säger Alice Bah Kuhnke.
En utsläppsbudget utgår från hur mycket koldioxid världens länder kan släppa ut om vi ska klara åtagandet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader till år 2100. Denna siffra bryts sedan ned per land baserat på principer om rättvisa, såsom folkmängd, storlek på ekonomin, nuvarande och tidigare utsläpp och BNP per capita.
Varje lands åtagande ska göras tvingande med hjälp av lagstiftning som omfattar alla medlemsstater. I den ska också finnas regler om ekonomiska påföljder för den som släpper ut mer än budgeten ger utrymme för. Det finns redan idag möjlighet för EU-kommissionen att besluta om böter för länder som bryter mot regler. Den svenska regeringen har också föreslagit att länder som bryter mot gemensamma regler ska kunna straffas genom att inte längre få tillgång till EU-medel.
I dag skolstrejkar ungdomar i hela världen för att politikerna inte gör tillräckligt i klimatfrågan. Om Europas politiker vill hålla löftena i Parisavtalet och möta ungdomarnas oro och berättigade krav på handling är en utsläppsbudget ett utmärkt verktyg, säger Pär Holmgren.
– Det vi vill skapa är samma ordning och reda som råder i den ekonomiska politiken Där är det självklart att inte leva över sin tillgångar och hoppas att det ska ordna sig i slutändan, säger Jakop Dalunde.