Nyheter

Europaparlamentet kräver höjda klimatmål till 2030

Idag röstade Europaparlamentet igenom en resolution om hur EU ska uppnå sina klimatmål. Signalen var tydlig: unionen måste höja ambitionerna. Mest betydelsefullt var att parlamentet kräver en kraftig skärpning av EU:s kortsiktiga klimatmål. Från ett mål om 40 till 55 procents minskade utsläpp till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer.
Dagens omröstning kommer i ett skede när förhandlingarna om EU:s långtidsstrategi för klimatet är i full gång. Dagens omröstning ska ses som Europaparlamentets inspel om vad som ska ingå i det dokumentet. Senast nästa år ska EU ha antagit strategin.
Att parlamentet nu kräver en höjning av målen till 2030 är en milstolpe menar Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet:
– Mycket välkommet att Europaparlamentet idag tog ställning för att öka EU:s 2030-mål till 55%. FN:s klimatpanel IPCC har varnat för vilken katastrof som väntar om vi inte agerar nu. Därför är det viktigt att vi sätter hård press på kommissionen och medlemsländerna. Vi kan inte fortsätta skjuta den gröna omställningen på framtiden – vi måste öka klimatambitionerna nu.
EU:s ministerråd väntas ta ställning till innehållet i unionens långsiktiga klimatstrategi i maj. Innan dess väntas hårda förhandlingar. Linnéa Engström, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, menar att ministerrådet inte längre kan blunda för klimathotet.
– Runt om i Europa växer ilskan för att inget görs i klimatfrågan. Våra skolungdomar strejkar och kräver handlingskraft. Idag har Europaparlamentet visat att man tar denna oro på allvar. Nu är det upp till medlemsstaterna att visa att man också gör det.
Bakgrund:
Senast nästa år ska EU ha antagit en bindande strategi för hur man ska uppnå sina långsiktiga klimatmål. Därför är EU:s ministerråd nu i full gång med att diskutera innehållet i denna strategi. Den 21-22 mars träffas rådet för nästa förhandlingsrunda. Ett formellt rådsbeslut väntas i maj.
Europaparlamentet vill påverka förhandlingarna i rådet, och säga sin mening om hur EU:s långtidsstrategi ska utformas. Dagens resolution ska ses som parlamentets position i denna fråga.
Resolutionen stöddes officiellt av den Gröna gruppen, S&D, ALDE, GUE, EPP och EFDD. Däremot motsatte sig större delen av EPP och EFDD, liksom ECR och ENF förslaget om att uppdatera målet till 2030.
Kommissionen, rådet och EPP vill absolut inte att skrivningar om höjda klimatambitioner till 2030 ska ingå i långtidsstrategin. Det skulle innebära kraftiga ambitionshöjningar vad gäller klimatåtgärder fram till detta årtal, och starkt påverka projektionerna för hur snabbt utsläppen måste minska fram till 2050.