Nyheter

LO centralt och Metall välkomnar förändringar i strejkrätten

Det var i början av förra sommaren som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv la ett gemensamt förslag kring hur lagstiftningen rörande strejkrätt bör förändras. Inom LO har dock uppfattningarna varit delade hela tiden. Nu, efter att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har skrivit ett andrahandsavtal, upprepar ett antal förbund sina krav om att stoppa lagändringen, skriver Arbetsmarknadsnytt.se.

Konflikten är ju löst och man har ju ett avtal, så det finns väl ingen anledning att lagstifta om något som inte kan hända, säger Pappers ordförande Matts Jutterström till Ekot.

Byggnads riktar även dom hård kritik:

– Svenska modellen levererade och höll trots starkt tryck. Då ska vi självklart tänka över detta. Jag har gjort det och landat i att lagändringen inte behövs, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande till Arbetet.

Men LO-förbunden stöter på patrull, inte minst hos den egna centralorganisationen. Avtalssekreterare Torbjörn Johansson är glad att det nu är fredsplikt i hamnarna för första gången på över 45 år. Men han står fast vid överenskommelsen om strejkrätten.

Nu finns det ett förslag och en överenskommelse mellan parterna. Parterna ska stå upp för den. Därför finns det ingen anledning att peta i det här igen, säger han i en kommentar.

Torbjörn Johansson får medhåll från IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, som välkomnar en förändring i strejkrätten.

Den ska genomföras, det är inget snack om saken. Det är lika aktuellt nu som innan hamnarbetarna skrev på sitt avtal, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Bakgrunden till överenskommelsen om förändrad strejkrätt var alltså bland annat den långa konflikt som har pågått i de svenska hamnarna, där Hamnarbetarförbundet gång efter annan har varslat om och genomfört konfliktåtgärder, trots att det har funnits ett kollektivavtal i hamnarna.

Det avtalet har omfattat alla arbetare, oavsett om de har varit fackligt anslutna eller inte och oavsett vilket fack de i så fall har tillhört. Men det är inte den enda orsaken. Även bland annat konflikter där Syndikalisterna har varit inblandade har föregått den osedvanliga enighet som har skapats mellan fack och arbetsgivare.

De fackliga centralorganisationerna, tillsammans med Svenskt Näringsliv, konstaterade att det är orimligt att arbetsgivare som har kollektivavtal inte ska få den fredsplikt de har rätt till genom avtalet. Lagförslaget som parterna enades om innebär att det inte längre ska vara möjlighet att genomföra konfliktåtgärder mot en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson välkomnade parternas överenskommelse. Sedan dess har regeringen tagit fram ett lagförslag, som också har varit ute på remiss. Beslut förväntas fattas i riksdagen den 2 maj i år och meningen är att lagen ska införas den 1 augusti.

Men oenigheten i LO-kollektivet om förändringarna i strejkrätten kvarstår alltså.. Från och med den 1 augusti ska det dock inte gå att strejka hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, om lagförslaget går igenom.