Nyheter

Industriarbetsgivarna tror på fortsatt konjunkturavmattning

Det sker en tydlig avmattning i konjunkturen globalt och i Sverige. BNP i Sverige växer med 1,3 procent i år och ekonomin präglas av flera risker som ökar sårbarheten. ”De här riskerna gör att vi ligger farligt nära en lågkonjunktur”, säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten när hon presenterade en ny konjunkturprognos i dag.

De risker som hon pekar på i konjunkturprognosen handlar framför allt om handelskonflikter, brexit och politisk instabilitet i tillväxtländer, men också att svenska företag har för höga kostnader i förhållande till våra konkurrentländer.
Kerstin Hallsten menar att industrins konkurrenskraft har tillfälligt delvis klarats en svag växelkurs de senaste åren.
– Det är viktigt att vi har en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling och det har vi inte i dag. I Sverige har kostnaderna ökat mer än i många länder vi konkurrerar med, understryker hon.
– Kostnaderna i Sverige behöver alltså utvecklas svagare än i de länder vi konkurrerar med framöver för att inte försämra svensk industris motståndskraft och konkurrenskraft ytterligare.
– I viss utsträckning har vi klarat oss genom en svag krona, det har hållit tillbaka våra kostnader mätt i samma valuta som de vi konkurrerar med, men att kronan fungerar som krockkudde är inte en långsiktigt hållbar strategi, säger Kerstin Hallsten.
I rapporten tar Kerstin Hallsten också upp den svaga produktivitetsutvecklingen.
– Den svaga utvecklingen vi sett under senare år är djupt oroande och är en av de största riskerna för den ekonomiska utvecklingen på sikt. Det är därför viktigt att man från politiskt håll har ett betydligt större fokus på denna fråga, säger hon.
Sedan 2011 har produktiviteten i Sverige stått och stampat kring 1 procent. Innan den finansiella krisen var tillväxten i produktiviteten i Sverige omkring 6,5 procent.