Nyheter

Pizza-anläggning sparar över 15000 euro efter byte till NSK-lager

En tillverkare av fryspizzor fick byta havererade lager var fjärde vecka på remspännaren som betjänar en av företagets mattransportörer. Ett enkelt byte till NSK:s MO-lager (Molded-Oil) resulterade emellertid i en avsevärd längre livslängd vilket innebär årliga besparingar på 15 360 euro.
Inom ramen för NSK:s AIP-program (Value Added Program), som erbjuds som en tjänst för lageranvändare, utredde NSK:s experter de misslyckade lagren och utförde en genomgång av tillämpningen vid pizzaanläggningen. Expert-teamet kom fram till att skadorna främst berodde på frekvent rengöring av produktionslinjen med vatten. Denna process orsakade skador på lagertätningarna, såväl som korrosion på rullelementen och lagrets rullbanor. Vidare spolades smörjmedel ut ur lagren på grund av vattenpenetration.
För att avhjälpa situationen rekommenderade NSK byte av befintliga standardlager till MO-lager av rostfritt stål. NSK:s MO-lager är idealiska för tillämpningar i livsmedelsanläggningar. De förhindrar inte bara föroreningar som vatten och partiklar, utan smörjmedlet stannar även kvar i lagret och kan inte komma in i andra delar av maskinen, där det kan komma i kontakt med mat.
MO-lager är utrustade med ett egenutvecklat oljeimpregnerat material som består av smörjolja och ett polyolefinharts med en affinitet för olja. Detta bärmaterial frigör smörjmedlet kontinuerligt under en lång period. Driftsmiljön hålls därför ren eftersom inget fett släpps ut och ingen oljepåfyllning behövs.
I tillämpningar där driftsmiljön är fuktig och dammförorenad, är tumregeln att livslängden hos MO-lager är mer än dubbelt så lång som lagren med konventionell smörjning.
Efter att lagren installerades i pizzaanläggningen inträffade inga fler haverier under ett helt år. I kostnadsanalysen efter uppgraderingen var den enda kostnadsposten en engångsinvestering i MO-lager. Till följd av detta har de tidigare kostnaderna för lagerbyten, underhåll och smörjning eliminerats, vilket ger anläggningen årliga besparingar på upp till 15 360 euro.
Bilden:
Molded-Oil-lager minskade avsevärt underhållskraven på transportbandet hos en tillverkare av fryspizzor.