Nyheter

Ytterligare ett gymnasieprogram i Norrköping blir Teknikcollege

El- och energiprogrammet på Ebersteinska i Norrköping, blivande Bråvallagymnasiet har blivit certifierade som Teknikcollege.
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.
Grundstenen i konceptet är ett antal kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar och att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.
– Certifieringen visar på att utbildningen drivs i samarbete med branschen och den motsvarar de krav som näringslivet ställer på en modern utbildning, säger Åsa Stenmark, rektor på Ebersteinska.
Teknikcollege i Norrköping ingår i regionen Teknikcollege Östergötland som certifierades 2007. I dagsläget är utbildningarna Teknikprogrammet och Industritekniska programmet på Ebersteinska/Bråvallagymnasiet certifierade.
– ­Att ytterligare en av våra utbildningar nu blir Teknikcollege stärker vår nya skola Bråvallagymnasiet. Jag ser en stor vinst i samarbetet vi kan ha mellan våra certifierade program som kommer inspirera och gynna både elever och lärare. Vi vill att Bråvallagymnasiet ska vara förstahandsvalet för dem som ska gå en teknisk utbildning, säger Åsa Stenmark.
Bild: Tyréns