Nyheter

Skogsägare bussas till krismöte om granbarkborren

Efter det rekordstora angreppet av granbarkborre i södra Sverige, arrangerar nu Skogsstyrelsen skogsdagar den 15 – 16 mars tillsammans med skogsnäringen och flera andra aktörer för skogsägare i södra Sverige. Fokus kommer vara granbarkborre men också andra skogsskador.

Skogsägare kommer bland annat att bussas från Skåne och på plats får de till exempel träffa hundar som kan lukta sig till granbarkborrar.

Det sker klimatförändringar just nu som påverkar skogsbruket. Förra årets torra och varma sommar gynnade också skadeinsekten granbarkborren. Inventeringar visar att granbarkborren angripit minst 2,5 miljoner kubikmeter skog motsvarande ett virkesvärde på en miljard kronor och angreppen väntas bli minst lika stora detta år. Blir det ytterligare en varm och torr sommar kan angreppen femdubblas.

Under två dagar kommer skogsägare från hela södra Sverige att få information om hur vi kan hjälpas åt att begränsa pågående granbarkborranagrepp genom att hålla koll på sin skog och i tid kontakta sin virkesköpare. Skogsägaren får också kunskap om hur man kan förbättra skogarnas motståndskraft på lång sikt, både när det gäller skadeinsekter och andra skador som till exempel storm, brand och betesskador på träd av vilt. Skogsdagarna arrangeras i det värst drabbade området i hela landet.

– Skogsbruket står inför ständiga förändringar och därför behöver vi anpassa oss genom rätt tänk, planering och väl avvägda åtgärder i våra skogar. Kunskap är ett grundläggande redskap i det arbetet och därför arrangerar vi träffen som är för skogsägare i hela södra Sverige, säger Roger Olsson, samordnare för skogsdagarna vid Skogsstyrelsens distrikt i Kronoberg.

För att ge möjlighet till så många skogsägare som möjligt att komma, arrangeras en gratisbuss från Norra Station i Hässleholm via Broby, Glimåkra och Lönsboda till Korrö där dagarna kommer hållas.

Snifferdogs kommer att ha uppvisningar i hur angrepp av granbarkborre kan hittas med hjälp av hundar. Under dagarna finns också information om ståndortsanpassning (rätt trädslag enligt markens förutsättningar), viltfrågor, virkesfrågor (säljbara sortiment av granbarkborrevirke), effektivitetsvinster med drönare, skogsbrand, hyggesfritt skogsbruk, traditionella skogliga åtgärder, information om granbarkborreangrepp i skyddade områden samt Skogsstyrelsens webbapp och Mina sidor.

– Vi är i en kris och den ska nu lösas tillsammans av hela skogsbranschen. De här dagarna ser vi som en start på det arbetet och den arrangeras därför i bred samverkan med skogsbruket, säger Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsens distriktschef i Kronoberg.

VAR? Korrö hantverksby, Linneryd

NÄR? 15–16 mars, klockan 10.00-16.00 båda dagarna.

Skogsdagarna är en kraftsamling tillsammans med skogsnäringen och flera andra aktörer:
Bergs Timber, Biometria, intresseföreningen Spillkråkan, JGA, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Skogssällskapet, Skogsvårdsbolaget, Snifferdogs, Svenska Jägareförbundet, Svenska Skogsplantor, Sydved, Säker Skog, Södra och Vida.

Bilden:
Gran skadad av granbarkborre.
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen