Nyheter

Erik Elmroth ny ledamot i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker med 18 nya ledamöter. Bland de invalda finns professor Erik Elmroth från Umeå universitet som tar plats i avdelningen för informationsteknik.
– Det här är naturligtvis mycket hedrande, samtidigt som det ger tillgång till ett väldigt starkt nätverk och en möjlighet att påverka i viktiga frågor kring ingenjörsvetenskap och relaterad samhällsutveckling, säger Erik Elmroth.
Erik Elmroth har varit prefekt och biträdande prefekt för Institutionen för datavetenskap i tio år och leder Umeå universitetets forskning i distribuerade system. Erik Elmroth är en av Sveriges ledande forskare inom nästa generations molnbaserade lösningar som involverar autonoma resurshanteringssystem. Hans forskningsgrupp deltar ofta i omfattande nationella och internationella samarbeten med både akademi och ledande industri.
Erik Elmroth tar plats i IVA:s avdelning för Informationsteknik, som behandlar frågor inom datavetenskap, informationsteknik och telekommunikation samt dess tillämpningar och betydelse för samhällsutvecklingen.
De invalda ledamöterna bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar. Ledamöterna är också aktiva i IVAs programråd och projekt och deltar i arbetet med IVAs remissvar inom sina specialistområden.
Sedan tidigare finns professor Göran Sandberg, professor Stefan Jansson och professor Bo Kågström med som ledamöter utsedda av IVA, alla tre med koppling till Umeå universitet.
Foto: Mikael Hansson