Nyheter

15 miljoner till kunskap om barkborrar, viltbete och askskottsjukan

17 projekt beviljas medel i årets utlysning från stiftelsen Skogssällskapet. Fortsatt forskning om askskottsjukan, kopplingen mellan variationsrika skogar och risk för granbarkborreangrepp, skogsbilvägars betydelse och betesmönster hos klövdjur är några av de ämnen som ska undersökas.
– Vi har många spännande projekt som får anslag i år där vi ser att resultaten verkligen kan komma att göra skillnad i hur vi sköter framtidens skogar, säger Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet.
Vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer en studie att bedrivas om betesmönster hos olika klövdjur.
– Det här är ett ämne som engagerar många, men där vi vet för lite i dag. Projektet vill kartlägga, genom bland annat DNA-analyser, vilka arter som betar vad, och hur mycket. Det kan ge underlag för en mer effektiv skogsskötsel, säger Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet.
På Skogforsk ska ett projekt bedrivas som tar ett tvärvetenskapligt grepp på skogsbilvägarnas betydelse.
Ett postdoktoralt bidrag kommer också att delas ut, till forskning om utsläpp av växthusgaser från kantzoner mot vatten.
I september lyste Skogssällskapet, tillsammans med närstående stiftelser, ut totalt 20 miljoner kronor. 15 miljoner av dessa kommer från stiftelsen Skogssällskapet och delas nu ut till de beviljade projekten.
– De senaste tio åren har vi och våra närstående stiftelser tillsammans delat ut 130 miljoner kronor till forskning och kunskapsspridning om skog, säger Lotta Möller. Det känns fantastiskt att vi kan bidra till ny kunskap för ett mer hållbart skogsbruk.
Skogssällskapet ger anslag inom kategorierna Forskning och kunskapsutveckling och Kommunikation och naturvägledning. Ett postdoktoralt bidrag delas också ut.
Ett av de beviljade projekten kommer att titta närmare på betesmönster hos olika klövdjur, med hjälp av bland annat DNA-analyser.
Foto: Mostphotos/Skogssällskapet