Nyheter

Blåst i söder och blötsnö i norr – E.ON har beredskap

Med anledning av att det över stora delar av E.ONs elnätsområden kommer att blåsa hårt eller falla mycket snö under fredagen har E.ON förstärkt beredskapen i berörda områden.

Under fredagseftermiddagen har SMHI utfärdat en klass 2 varning för Skåne och det kan kortvarigt komma vindbyar upp till 27 m/s på sina håll. Det kommer sannolikt även att blåsa hårda vindar över Blekinge, Halland och Kronoberg. Över Jämtland och Västernorrland bjuder vädret på upp emot 30 cm blötsnö lokalt.
– Vi vet inte exakt hur detta kommer att slå utan vi har två avstämningar per dag i detta skede med SMHI för att få en bra bild över var vi ska ha beredskap i fält, säger Christian Andersson, vakthavande ingenjör på E.ON Energidistribution.
Områdena i södra Sverige som denna gång är utsatta för hård vind är i mycket stor utsträckning vädersäkrade, Skåne 93%, Blekinge 93,4%, Halland 94,7% och Kronoberg 96,2%, det vill säga nergrävda alternativt har ledningar i luft isolerats för att stå emot till exempel ett träd som faller på den. Till 2023 ska alla E.ONs ledningar över 10 000 volt i Sverige vara vädersäkrade, och det ser man att redan nu har gjort nytta.