Nyheter

Skogstopparna om äganderätten

– Det är anmärkningsvärt att vi i Sverige ska känna osäkerhet som vi gjort de senaste åren. Det säger Bob Persson, styrelseordförande i Persson Invest i en intervju med ekonomikanalen EFN om äganderätten inom skogsindustrin.
I intervjun, som gjordes av EFN:s reporter och programledare i norra Sverige Elina Tyskling, får Persson medhåll av Ulf Larsson, koncernchef på skogsindustriföretaget SCA. De uttrycker båda oro kring utvecklingen de senaste åren, där skogsägare av staten nekats tillstånd att avverka skog.
Ulf Larsson menar att den svenska skogsmodellen med frihet under ansvar är världsunik och att det är den som är hemligheten bakom Sveriges högkvalitativa skogar.
– Det är viktigt att vi kan behålla den modellen, säger SCA-chefen till EFN norra Sverige.
– Begränsar man tillväxten, begränsar man också möjligheten att göra klimatnytta, menar Larsson.
Bob Persson frågar retoriskt:
– Hur mycket vill vi avsätta? Det här är inget som är gratis och ytterst tar vi från statskassan.
Han syftar på att staten måste ersätta skogsägare ekonomiskt i de fall där skogsägare nekas tillstånd att avverka skog.
I intervjun, som ägde rum i ekonomikanalen EFN:s studio i Umeå, togs flera andra aktuella frågor kring den svenska skogen upp, bland annat investeringar, nya tekniker och biodrivmedel.
Bilden:
Elina Tyskling, ekonomikanalen EFN, intervjuar Bob Persson (mitten), Persson Invest, och Ulf Larsson, SCA.
Foto: Ekonomikanalen EFN