Nyheter

Nu kan branddrabbade skogsägare börja söka stöd

Nu kan de skogsägare som drabbades av de största bränderna sommaren 2018 söka brandstöd. Totalt finns det 72 miljoner kronor att ansöka om. Skogsstyrelsen tar nu direktkontakt med de omkring 250 berörda skogsägarna för att informera om möjligheten att söka pengar.
Pengarna finns avsatta i statsbudgeten och stödet är riktat till skogsbruket i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län som drabbades av de mest omfattande skogsbränderna sommaren 2018.
Skogsstyrelsen har med hjälp av flyg- och satellitbilder ringat in de skogsfastigheter som drabbats av sommarens bränder i de berörda länen. Kartläggningen visar att cirka 250 fastigheter bedöms omfattas av möjligheten att söka stöd efter skogsbränderna. Skogsstyrelsen tar nu direktkontakt med dessa skogsägare.
– Vi skickar i dagarna ut brev till de berörda skogsägarna med information om vilka stöd som finns att söka, ansökningsblanketter och annat material som kan behövas när de ska söka stöden, säger Anders Frisk, stödansvarig Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen hanterar fem olika stöd med koppling till bränderna. Samtliga stöd går att söka under perioden 1 mars – 1 november 2019. Ansökan ska skickas in när de åtgärder man söker stöd för är genomförda.
Det finns även ett stöd för reparation och förstärkning av skogsbilvägar, som Trafikverket ansvarar för.
Mer om brandstödet: www.skogsstyrelsen.se/brandstod
Bilden:
Släckningsarbete i Trängslet, Dalarna, sommaren 2018.
Foto: Andreas Öster, Skogsstyrelsen