Nyheter

Valutec levererar till satsning på Holmen Braviken

Ett av Sveriges största sågverk fortsätter att investera. Holmen Braviken har beställt två OTC-kanaltorkar från Valutec med en sammanlagd kapacitet på cirka 150 000 kubikmeter.
– Vi vill ha ett rationellt flöde på sågverket och kanaltorkarna passar oss bra, säger Victor Holmquist, teknisk chef på Holmen Timber.
Valutec levererade även samtliga virkestorkar när Holmen byggde sågverket i Braviken för drygt tio år sedan. Leveransen innefattade då tre kammartorkar och fem kanaltorkar.
– Holmen Braviken är unika då de har en torkpark med fler kanaltorkar än kammartorkar. Det har mycket att göra med att det är så pass nytt, de har byggt sitt sågverk för en ständigt hög produktionstakt redan från början och då har TC och OTC-kanaltorkarna varit deras bästa alternativ, säger Robert Larsson, vd på Valutec.
Han fortsätter:
– Det är få förunnat att få vara med om bygget av ett helt nytt sågverk och det är lika hedrande att Holmen väljer oss igen när de nu fortsätter sin resa.
De två nya OTC-kanaltorkarna är del av en investeringsplan som även innefattar ett nytt justerverk. Efter att investeringsprogrammet genomförts i Braviken kommer Holmen Timbers totala produktion att öka till drygt en miljon kubikmeter.
– Braviken är designat för högre kapaciteter så det känns naturligt att satsa på nya kanaltorkar och ett nytt justerverk. Vi har goda erfarenheter från Valutec och är nöjda med de torkar som finns. Det låg nära till hands att fortsätta på det spåret, säger Victor Holmquist.
OTC-kanaltorkarna som driftsätts under 2020 ska användas för att torka grova centrumdimensioner och bygger på patenterad teknik som minimerar risken för sprickbildning även för grövre dimensioner.
I leveransen till Braviken ingår även Valmatics 4.0, den nya generationens styrsystem som har integrerat simulatorstöd för alla torkmodeller och som precis som tidigare optimerar processen utifrån energi, kapacitet och kvalitet. Med Valmatics 4.0 kan även torkprocessen helt automatiseras.
– Särskilt simuleringsverktygen tror jag hårt på. Det är något som kommer att underlätta för vår torkpersonal, menar Victor Holmquist.
Foto: Patrick Degerman