Nyheter

Trevägsövervakning med norelems nya oljenivåindikatorer

Specialisten inom standardkomponenter, norelem, har lanserat ett nytt sortiment av oljenivåindikatorer som kan hjälpa tekniker och tillverkare att undvika farliga situationer med olja.Oljenivåindikatorer är avgörande för att indikera oljenivåer och temperaturer inuti stora tankar, växellådor och behållare.
Utan dessa kan oljan sjunka under miniminivåer, vilket orsakar extremt maskin- och motorslitage. Oljan kan också överstiga optimala drifttemperaturer, vilket gör att oljan bryts ner, ändrar viskositeten och lämnar avlagringar som kan skada maskinkomponenterna.
För bättre övervakning av oljenivåer, utöver optisk övervakning, skickar norelems elektroniska komponenter också varningar när något av ovanstående scenarier uppstår.Oljenivån mäts genom ett flottörelement med en magnet som aktiverar den elektriska kontakten när nivåvakten »REED» nås. Om oljan sjunker under en viss nivå kan då en elektrisk impuls avgesSensorns höjd kan justeras efter behov.Temperaturen övervakas även elektroniskt via en temperaturkontakt (bi-metall).
När den angivna temperaturen är uppnådd, stängs eller öppnas strömkretsen, beroende på modell, och avger en signal när temperaturen överskrids.
– I svåra fabriks- och maskinmiljöer är det inte alltid lätt för tekniker att visuellt upptäcka oljenivåer och temperaturer, och det kan utgöra enorma problem inte bara för maskinerna utan också för anställdas hälsa och säkerhet, säger Marcus Schneck, VD på norelem.
– Därför använder våra komponenter inte bara ett glasfiberförstärkt plasthus för att möjliggöra tydlig optisk detektering, utan fungerar också elektroniskt för att varna när farliga situationer inträffar. Versioner av oljenivåindikatorer finns med någon av de elektroniska övervakningsfunktionerna eller levereras med båda.
De kan monteras med två M12-gängade hål eller med flänsmuttrar genom två Ø12.2mm hål och finns som kortversion med ett centrumhål på 127 mm eller längre versioner med centrumavstånd på 300, 400 och 500 mm.Nivåglaset på den korta modellen har ett glasfiberförstärkt plasthus. De längre versionerna har ett aluminiumhus. Båda versionerna har ett plastglas som har goda mekaniska egenskaper och är resistent mot mineralolja, bensin, smörjmedel, paraffin, lösningar och de flesta kemikalier.För mer information om norelem i Sverige och dess utbud av komponenter, besök https://www.norelem.se