Nyheter

Den senaste NSK online-utbildningen fokuserar på lager för käftkross

En ny modul för onlineutbildning i molnplattformen »NSK academy» fokuserar på användningen av lager i käftkrosstillämpningar inom sten- och gruvindustrin. I likhet med existerande utbildningar får registrerade användare, som framgångsrikt slutför den nya modulen, ett certifikat om de klarat 80 % av utbildningen med betyget godkänt.
Lager från NSK kan hjälpa OEM-tillverkare inom stenbrotts- och gruvutrustning att maximera brytnings- och krossprestanda. För att förstå hur och varför så hjälper den nya utbildningsmodulen deltagarna att uppskatta betydelsen av den ledande tekniken i NSK CAM-seriens tvåradiga sfäriska rullager. Denna produktserie erbjuder hög kapacitet i belastning samt extra hållbarhet.
Käft- och konkrossar är grundläggande för primär och sekundär bearbetning i stenbrott. Som kritiska komponenter i krossar utsätts lagren för stötar och tunga belastningar i kombination med tuffa miljöförhållanden som vanligtvis innefattar vatten, damm och extrem temperatur. Att fungera under dessa förhållanden kan orsaka förtida lagerhaverier, vilket leder till kostsamma stillestånd och potentiella avbrott i produktionen.
Den nya utbildningsmodulen har utformats för att hjälpa OEM-tillverkare att förstå de grundläggande principerna bakom lagerval för käftkrossar. Kursinnehållet omfattar segment på typiska driftsförhållanden, lagerpositioner i en käftkross och en jämförelse av lagerdesign.
Den som är inblandad i kundservice/försäljning, produkthantering, fältservice/-försäljning, teknisk support/underhåll, teknik eller FoU kommer att dra nytta av käftkrossmodulen. Efter avslutad kurs måste 10 frågor besvaras med 80 % framgång för att få ett certifikat. Kursen finns på www.nskacademy.com (en snabb och enkel registreringsprocess krävs för nya på webbplatsen). För tillfället är kursen tillgänglig på engelska och tyska, även om spanska och franska kommer att läggas till inom kort.