Nyheter

Örebroporten vann Örebros energipris 2019

Fastighetsbolaget Örebroporten stod som vinnare när E.ON delade ut Årets Energipris under Örebrogalan den 28 februari. Företaget har länge varit en föregångare med högt ställda klimat- och miljömål, vilket resulterat i flera innovativa energilösningar.
– Örebroportens målmedvetna hållbarhetsarbete, som pågått under många år och i nära samarbete med olika partners, har resulterat i ökad samhällsnytta, starkare affärer och lägre klimatpåverkan. Vi tycker därför att de är en mycket värdig vinnare av Årets energipris i Örebro, säger Karin Öhrström, chef för Customer & Sales, E.ON.
Bland företagets energilösningar återfinns bland annat effektstyrning av värmeanläggningar, unik LED-belysning på fotbollsarenan i Örebro och återvinning av spillvärme från kylmaskinerna på Behrn Arena ishall. De innovativa energilösningarna har rönt stor uppmärksamhet; inte minst återvinningen av spillvärme som täcker årsbehovet av fjärrvärme för 200 villor.
– Tillsammans med olika partners har vi hittat smarta lösningar som hjälpt oss att minska vår klimatpåverkan och bli mer energieffektiva och konkurrenskraftiga. Vi är stolta över att ha tilldelats Årets energipris 2019 och fortsätter arbeta vidare med klimat- och miljöfrågorna för att skapa ännu större nytta för våra kunder och för Örebro, säger Jeanette Berggren, vd Örebroporten.
Årets energipris
Årets energipris i Örebro delas ut av E.ON och ges till ett företag som aktivt driver sina energifrågor och värderar dem högt. Företaget kan genom medvetna energival ha uppnått en betydande energieffektivisering, bidragit till övergripande klimatbesparingar, skapat ny innovation eller aktivt förmedlat hållbara energilösningar.
Örebroporten tilldelades 2019 års energipris med motiveringen: Örebroporten har under flera år varit föregångare och utvecklat innovativa lösningar för energieffektivisering. Företaget har uppnått sina målsättningar genom ett engagerat och nära samarbete med olika partners. Resultaten har lett till ökad samhällsnytta, starkare affärer och mindre klimatpåverkan.
Bilden:
Kicki Nilsson. Marie Kuhler, konferencier, Jeanette Berggren Örebroporten, Lennart Lundkvist Örebroporten, Karin Öhrström, E.ON, Björn Persson, E.ON och Mikael Karlsson Örebroporten.
Foto: E.ON