Nyheter

NCC bygger fundament och vägar i ny vindkraftpark i Härjedalen

NCC har fått uppdrag att till OX2 anlägga fundament och vägar till en vindkraftpark i Åndberg i Härjedalen. Med uppdraget befäster NCC sin position som en av Sveriges ledande byggare på området.
– NCC har sedan 2011 byggt fundament till närmare 500 vindkraftverk i nio vindkraftparker. Vår kompetens och organisation i kombination med stor erfarenhet har gjort att vi är ett av de ledande byggbolagen i Sverige på området, säger Henrik Löfgren, divisionschef i NCC Infrastructure.
Uppdraget för OX2 innebär att NCC ska bygga fundament till 53 vindkraftverk, förstärka 30 km väg och anlägga drygt 40 km väg. Projektet genomförs i ett område med våtmarker, höga naturvärden och stort fågelliv som kräver god planering och projektering för att minimera inverkan på djurliv och natur.
– Vi har goda erfarenheter av att arbeta med NCC sedan tidigare. Jag ser fram emot vårt samarbete i det här projektet, säger Björn Olofsson, byggprojektledare på OX2.
Att anlägga vindkraftparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden. I detta uppdrag kan det till exempel handla om hur tillfartsvägar dras, vilken vägbredd som väljs samt hur olika typer av byggarbeten genomförs.
En utmaning i projektet är att det utförs med många underentreprenörer som är verksamma samtidigt inom projektet. Det ställer krav på noggrann samordning och logistikplanering.
Byggstart sker under våren 2019 och vindkraftparken ska vara färdigställd våren 2021.
Kontraktet är en totalentreprenad och uppgår till drygt 280 MSEK.
Bilden:
Exempelbild vindkraftpark.
Foto: OX2