Nyheter

Elproduktionen sker i norr och elanvändningen i söder

Största delen av elproduktionen i Sverige finns vid våra älvar och regionerna med kärnkraftverk. Vindkraften producerar hälften av sin totala produktion i norra delarna av landet. Elanvändningen är fortsatt nästan oförändrad och koncentrerad till storstadsregionerna. Den här statistiken redovisas i Kommunal och regional energistatistik för 2017.
En stor del av elproduktionen i Sverige sker i de norra delarna av landet där vi får vattenkraft från våra älvar. Regionerna med kärnkraftverk, Halland, Uppsala och Kalmar län är också stora producenter av elektricitet.
Hallands län ökade sin elproduktion mest under 2017 med 21% jämfört med 2016. Jönköpings län kommer näst därefter med en ökning på 17 procent i elproduktion. Gotlands län är en liten elproducent men nästan all el på Gotland produceras från vindkraft.
Elanvändningen är fortsatt stabil
Elanvändningen är som förväntad störst i våra storstadsregioner Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Dessa tre län står för ca 40 procent av totala elanvändningen i Sverige.
– Inom storstadsregionerna bor det mycket människor som använder el i hemmet eller på arbetsplatsen. Elanvändningen har dock inte ökat så mycket sedan 2016 utan varierar några procent mellan 2016 och 2017 för de flesta länen i Sverige, säger analytikern Camilla Dellby på Energimyndigheten.
Vindkraften är tredje största kraftkälla
Elproduktionen av vindkraft ökade med 14 procent år 2017 jämfört med 2016. Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för el, efter vatten- och kärnkraften. Vindkraften är utspridd över hela Sverige.
De fem län som hade störst elproduktion från vindkraft år 2017 var Västra Götalands, Västerbottens, Skåne, Västernorrlands och Jämtlands län. Av Sveriges 290 kommuner fanns det vindkraftsproduktion i 173 kommuner år 2017, vilket innebär att 117 kommuner inte hade någon vindkraftsproduktion.
Fakta om Statistiken:
Kommunal och regional energistatistik produceras årligen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen redovisar el- och fjärrvärmeproduktionen samt den slutliga energianvändningen, som sker i Sveriges län och kommuner.
Bild: Vattenfall