Nyheter

ANSYS Builder gör att företag kan optimera driften och snabba på produktutvecklingen

ANSYS hjälper produktutvecklare att spara miljontals kronor på garanti- och driftskostnader genom sin senaste version av ANSYS® Twin Builder™. Med den omfattande lösningen kan användarna utföra sömlöst, prediktivt underhåll av driftsatta enheter samtidigt som den gör det möjligt att skapa nya affärsmodeller och snabbar på utvecklingen av nästa generations produkter.
Med ANSYS Twin Builder kan maskinoperatörerna skapa en virtuell kopia – en digital tvilling – av maskinerna som hjälper till att övervaka prestanda och underhållskrav, vilket förbättrar maskinens livslängd och effektivitet. I versionen ANSYS 2019 R1 av ANSYS Twin Builder finns det stöd för att skapa en digital tvilling under körning och modellexport av plattformar för industriellt internet of things. Uppdateringen gör att användarna kan dra användbara slutsatser av data från installerade maskiner genom tillämpning av fysik och simuleringsbaserade analyser.
Den nya versionen av Twin Builder gör det också lättare för användarna att återanvända befintliga modeller för 3D-simulering genom funktioner för reducerade ordermodeller. Det ger samma exakthet i simuleringarna, men minskar kraven på lagringsutrymme och ökar hastigheten upp till 100 gånger. Användarna kan snabbt modifiera de digitala modellerna av driftsatta maskiner, så att de speglar ändringar och uppgraderingar i utrustningen. Det kan handla om pumpar, motorer och turbiner som får bättre prediktivt underhåll.
– ANSYS Twin Builder och andra produkter från ANSYS utför förverifiering av kretskvalitet och elektromagnetiska interferenssimuleringar av våra hushållsapparaters kraftelektronik, elmotorer och styrdon. Med hjälp av Twin Builder utvecklar vi innovativa produkter genom digitala tvillingar som skapar virtuella prototyper ned på komponentnivå och delar IoT-information mellan produkter. Det hjälper forskningen att öka produkternas tillförlitlighet, förkortar tiden till marknad, minskar behovet av fysisk testning och förbättrar produktutvecklingen, säger Gwigeun Park, forskare på LG Home Appliance & Air Solution Company.
– Digitala tvillingar väntas frigöra stora värden för företag genom att öka deras operativa effektivitet, stödja nya och mer lönsamma affärsmodeller och göra det möjligt för de som är tidigt ute att ligga steget före konkurrenterna. ANSYS Twin Builder gör att användarna snabbt kan bygga, validera och börja använda simuleringsbaserade digitala tvillingar och därmed förbättra både avancerade och enkla verksamheter, säger Sameer Kher, chef för produktutveckling, system och digitala tvillingar på ANSYS.
Foto: ANSYS