Nyheter

NSK-lager hjälper bageri spara 9400 euro per år

Ett stort bageri har bytt de lager som används i företagets kakskärmaskiner efter upprepade fel på de integrerade bladsågskivorna. Bytet till NSK:s MO-lager (Molded-Oil) minskade omedelbart underhållskostnaderna och ökade produktiviteten, vilket resulterade i en total besparing på cirka 9400 euro per år.

Med omkring 20 set av lager (40 enskilda lager) som byttes ut årligen vände bageriet sig till NSK för att lösa problemet. NSK-tekniker inledde en genomgång av tillämpningen inom ramen för bolagets AIP Added Value Program och konstaterade att haverierna orsakades av intrång av hårt vatten och partiklar.

I många maskiner för livsmedelsbearbetning utsätts lagren för svåra förhållanden, såsom spolning med vatten, ånga och/eller högtrycksvatten. För att ta itu med dessa utmaningar rekommenderade NSK att standardlagren på bageriets kakskärmaskiner byttes ut mot MO-lager (kullagertyp). En test genomfördes under tillsyn av NSK och därefter har lagerhaverierna minskat avsevärt. Faktum är att NSK-lagren ger en längre livslängd på upp till 26 veckor (sex månader), en förbättring av cirka fyra till sex gånger i jämförelse med standardlagren.

NSK:s MO-lager (variant av rostfritt stål) är idealiska för tillämpningar i livsmedels- och dryckesanläggningar. Utöver att förhindra föroreningar som vatten och partiklar, så kan inte smörjmedel i lagret sippra ut och komma in i andra delar av maskinen där det kan tänkas kontaminera livsmedel.

MO-lager är utrustade med ett egenutvecklat oljeimpregnerat material som består av smörjolja och ett polyolefinharts med en affinitet för olja. Detta bärmaterial frigör smörjmedlet kontinuerligt under en lång period. Driftsmiljön hålls därför ren eftersom inget fett släpps ut och ingen oljepåfyllning behövs.

För att ge en fingervisning om de uppnådda besparingarna så kan det nämnas att bageriet tidigare behövde ett stort antal arbetstimmar för att ersätta de havererade standardlagren, medan stilleståndet för kakskärmaskinerna ledde till produktionsförluster. Med hänsyn till faktorer som lagerkostnader, arbetskostnader, förlorade arbetstimmar och blad- och axelutbyte har årliga besparingar för bageriet, tack vare NSK:s MO-lager, beräknats till 9324 euro.