Nyheter

Lyckad aktieemission sätter ny svensk energilagringsteknik på kartan

Pumped Hydro Storage har lösningen på de komplexa problem som finns inom energisektorn idag. Det handlar om storskalig lagring av energi som på sikt kommer att göra så att grön el i form av sol- och vindkraft kan levereras stabilare. Nyligen avslutades en aktieemission som ger företaget möjlighet att gå från vision till prototyp.
Otto Werneskog startade Pumped Hydro Storage med en vision: förnybar el ska kunna användas var och när den behövs genom ett batteri av vatten. Under sina år inom energisektorn har han sett att omställningen till det förnybara energisystemet ställer allt högre krav. Sol- och vindkraft är ofta opålitliga energikällor där variationen i mängden el som produceras i förhållande till konsumenternas användning är alldeles för stor.
Dessutom har elnätet idag egna begränsningar, som gör att du inte kan frakta el hur långt som helst utan att det kostar för mycket energi. Det långsiktiga klimatarbetet kräver därför nya innovativa lösningar, där Pumped Hydro Storage har en nyckelroll. De kan erbjuda ett miljövänligt alternativ till kemiska batterier och ett billigt sätt att lagra energi på, med stor verkningsgrad.
Traditionella pumpkraftverk har länge använts för att lagra energi och är den teknik som är överlägset störst inom energilagring globalt. Däremot går dessa pumpkraftverk i dagsläget bara att utnyttja där det redan finns vattendammar, som endast förekommer på ett fåtal platser i världen. Det nya konceptet går ut på att nyttja höjdskillnader även under jord.
– Vi undersöker just nu ett flertal nedlagda gruvor som skulle kunna vara lämpliga som pilotprojekt för vår unika teknik. Tillsammans med den hårdvarukonfiguration vi utvecklar arbetar vi också med mjukvaruutveckling för att optimera driften av när vi ska pumpa och när anläggningen ska generera el, säger Otto Werneskog.
Från vision till prototyp
Pumped Hydro Storage har nyligen avslutat en emission och har i och med det tagit in ett 30-tal nya aktieägare. Syftet med aktieemissionen var att få in kapital för att fortsätta utveckla prototypen, skapa en projektportfölj samt ta fram mjukvara som optimerar driften av vattenbatteriet. En av huvudfinansiärerna är Christopher Engman, som har mångårig erfarenhet av cleantech-branschen, bland annat som stor investerare och marknads- och säljchef i det lyckade miljöteknikföretaget Climeon. Han ser mycket positivt på Pumped Hydro Storage vision, och tror att den innovativa tekniken kan bli en stor framgång för klimatarbetet.
– En av EU:s största frågor just nu berör energilagringen, något som bara måste lösas. I alla debatter som förs pratas det om sol- och vindkraftverks opålitlighet, och att det måste satsas mer på innovativa, tekniska lösningar för att tillväxttakten på grön el ska kunna röra sig snabbare. Lösningen stavas storskalig lagring, och det är precis det Pumped Hydro Storage teknik fokuserar på, säger Christopher Engman.
Andra nyckelpersoner som anslutit sig till Pumped Hydro Storage är Mikael Philipsson, f.d. VD på IP Only och ny styrelseledamot är Göran Hesseborn, tidigare CFO på Apotek Hjärtat och Menigo Foodservice.
– Vi har en rad miljöteknikinvesterare med oss som ser lagring av energi som en starkt växande marknad framöver och Pumped Hydro Storage erbjudande som särskilt intressant. Vi ser med spänning fram emot de kommande 12 månaderna där vi nu har medel för att gå från vision till handling, avslutar Otto Werneskog.