Nyheter

7 av 10 unga tycker att politikerna inte gör tillräckligt för klimatet

Sveriges barn och unga känner stor oro för vad som ska hända med miljön och klimatet. De tycker att politikerna inte gör tillräckligt. Samtidigt är de unga själva villiga att ändra sin livsstil för miljöns skull. Det visar en ny undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Naturskyddsföreningen, där barn och ungdomar i åldern 12-18 år har intervjuats.
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur ungdomar ser på frågor som rör miljö, klimat och natur. Undersökningen genomfördes av Novus under perioden 17-20 december och 338 personer deltog via webbintervjuer.
7 av 10 uppger att de är oroliga för vad som kommer att hända med klimatet och miljön i framtiden. 9 av 10 anser att det är viktigt att vi människor börjar ta hand om klimatet. Och 7 av 10 tycker att politikerna inte gör tillräckligt för klimatet idag.
Undersökningen visar också att 2 av 3 är intresserade av frågor som rör klimat och miljö, och så många som 8 av 10 svarar att de är beredda att ändra sin livsstil för att leva mer miljövänligt. Flickor är något mer benägna till detta än pojkar (9 av 10 flickor).
– Barn och unga idag skickar en mycket tydlig signal till politiker att de måste göra betydligt mer för klimatet. Vi ser att en konflikt mellan generationer håller på att växa fram, där unga runt om i världen ställer vuxenvärlden och politikerna till svars för att inte agera tillräckligt kraftfullt för klimatet. Vi i Naturskyddsföreningen står bakom de unga i detta. Nu måste politikerna ta den här oron på allvar, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.
– Dagens barn och unga är väldigt oroliga för vad klimatförändringarna innebär för deras framtid. De är också beredda att ändra livsstil själva för miljöns skull. Det är hoppingivande. Nu måste politikerna agera i enlighet med vad som krävs för att vi ska nå klimatmålen, säger Johanna Sandahl.