Nyheter

40 år med naturen som kravställare

40 år av hårt väder med salta stormvindar, det är grunden till dagens hållbara färgbelagda stål. På Bohus-Malmön finns en avgörande teststation där SSAB låter naturen ställa kraven.
På karga bohusklippor i full exponering för allt som havsvindarna för med sig, står uppradade ställningar och påminner om torkanordningar för fisk. Men här finner man istället tusentals fastmonterade plåtprover, många riktigt färgglada, vilka utgör en stark kontrast till det blå havet och de grå klipporna.
I detta hårda och salta kustklimat på Bohus-Malmön har SSAB utfört korrosionsprovning av sina färgbelagda produkter i över 40 års tid. Inget lämnas åt slumpen – alla produkter ska klara av den faktiska verklighet och som här, den extremt tuffa verkligheten.
Den dagliga testverksamheten på Bohus-Malmön drivs av oberoende parter. Swerea KIMAB driftar och äger stationen medan finska HAMK (Häme University of Applied Sciences), är ansvariga för avläsning och dokumentation. SSAB får löpande information om hur proverna reagerar på väder och vind, men besöker då och då stationen för att själva studera testerna och inhämta ytterligare kunskap.
Alla färgbeläggningar testas enligt gällande Europastandarder. Det kan till exempel vara olika tjocklekar på färgskikten och olika formuleringar av färgsystemen.
– Varje prov tillskansas en liten bula och en rits som går ner till galvaniseringen. Det görs för att utsätta materialet för högre belastning. Sedan mäts kontinuerligt mängd och spridning av blåsor som uppstår i lacken när fukt och salt angriper proverna, förklarar Michael Olofsson, teknisk utvecklingschef för GreenCoat® på SSAB.
Utvecklingen av proverna övervakas noga och ger över tid en tydlig bild av hur motståndskraftig beläggningen är.
Europastandarderna specificerar också hur produkterna ska testas och föreskriver att långsiktiga tester görs utomhus, men anger dessutom accelererade tester i klimatkammare som ett alternativ. För SSAB är utomhusexponeringar A och O. Alla nya beläggningar testas alltid i både klimatkammare samt exponeras 5 år i verklig miljö innan lansering sker.
– På grund av stress och konkurrens förlitar sig flera andra tillverkare av byggkomponenter enbart på de accelererade testerna. Men erfarenheten har visat att inga accelererade tester slår verkligenheten, säger Mats Sjögren, teknisk support på SSAB. Han berättar om en rapporterad jämförelse mellan ett accelererat test och ett fälttest. Test A klarade sig mycket bra i klimatkammaren, medan test B gav så dåliga resultat att man funderade på att inte alls gå vidare med beläggningen. Ute på fältet visade det sig senare att det var test B som presterade överlägset bäst.
SSABs produkter testas inte bara på svenska västkusten utan även på flera teststationer runt om i världen. För den nordiska marknaden utförs korrosionstester på Bohus-Malmön eller i franska Brest, som har liknande klimat. För att säkerställa UV-egenskaper, kulör och glans, skickas prover till Florida för exponering.
Testprocessen är givetvis mycket viktigt för utvecklingen av nya produkter, men även för kontroll av befintliga produkter. Det finns prover på Bohus-Malmön som suttit på samma plats i över 30 år och glädjande nog ser oförskämt bra ut. Men Michael Olofsson och Mats Sjögren påpekar att alla prover, även de mer klimatpåverkade, har något att berätta. Det är här som det tekniska supportteamet kan se ett äkta korrosionsförlopp och analysera eventuella svagheter i färgerna, vilket hjälper till att skapa mer motståndskraftiga beläggningar.
– Vi har testat våra färgbeläggningar på Bohus-Malmön i över 40 år. Det betyder att det finns otroligt mycket kunskap i de system vi använder för GreenCoat® idag. Det är vi stolta över, förtydligar Mats.
Teststationerna är utan tvekan en viktig kunskapskälla och kvalitetsförsäkring för SSABs färgbelagda stål GreenCoat®. Intresserade kunder är välkomna att kontakta SSABs tekniker för guidning och utbildning på Bohus-Malmön.
Bild: Bohus Team