Nyheter

Stopp för finansiering av kolkraft

Kolkraften är en av de stora källorna till växthusgaser. Den behöver fasas ut för att världen ska kunna nå Parisavtalets mål på en och en halv grads uppvärmning. Trots det byggs det nya kolkraftverk i Östeuropa och på Balkan, och det finns planer för ännu fler. Nu ger Sida ett nytt stöd på 16 miljoner kronor till organisationen Bankwatch, som granskar de stora internationella utvecklingsbankerna och deras investeringar – så att pengar inte går till fossil energi.
Bankwatch är en sammanslutning av miljöorganisationer i Central-och Östeuropa som arbetar för att det inte ska byggas nya kolkraftverk på Balkan, och för att sätta fart på diskussionerna kring hur man kan ställa om till en grön ekonomi. Både den europeiska utvecklingsbanken och europeiska investeringsbanken kanaliserar stora mängder offentliga pengar, och Bankwatch granskar och påverkar bankerna att investera hållbart.
– De på Bankwatch är duktiga på vad de gör, de är skickliga på att driva sina frågor och att nätverka på de stora utvecklingsbankerna och i Bryssel. Vi hoppas att Sidas stöd ska resultera i att de kan fortsätta sätta press runt fossila bränslen, och stoppa ny kolkraft på västra Balkan, säger Jan Johansson som arbetar med miljöfrågor i Östeuropa på biståndsmyndigheten Sida.
Just nu finns planer i olika stadier på ett tio-tal nya kolkraftverk på Balkan. Byggprojekten anses ofta vara av stor betydelse för nationen, och därför riskerar människor som bor nära kolgruvorna att vräkas, när marken behövs för kolbrytning. De får nästan aldrig kompensation när de blir sjuka av att andas in förorenad luft från kolet. Ofta är det kvinnorna i samhällen kring kolindustrin som engagerar sig i hälsofrågor och väcker debatt kring luftföroreningar. Enligt Bankwatch utsätts de för press både från kolbolagen och från sin egen familj, som är beroende av inkomsterna från kolet för sin försörjning.
– Vi planerar att öka vårt stöd till de små samhällena på Balkan och i Östeuropa så att deras röster hörs på utvecklingsbankerna och i Bryssel. Vi hoppas att bankerna ska stödja omställningen till ett kolfritt samhälle genom investeringar i hållbar energi och effektiv energi, när de får ta del av utsatta människors perspektiv, säger Petr Hlobil på Bankwatch.
Att människor och civilsamhället deltar i debatten kring hur man kan ställa om och skapa nya jobb och ny ekonomisk tillväxt istället för jobben i kolindustrin är en viktig del i arbetet. Ett av Bankwatch mål är att stärka demokratisk delaktighet och ge insyn i de projekt som får pengar från EU och från utvecklingsbankerna.
Just nu håller den Europeiska utvecklingsbanken på med att skriva om sina policier för miljö och sociala frågor. Jan Johansson hoppas att Sidas satsning kan leda till ett större genomslag för Bankwatchs påverkansarbete, och att organisationen kan fortsätta vara den blåslampa som bankerna behöver för att leva upp till sina löften.
– Ja, jag tror att de behöver en granskare. Bankerna är i första hand intresserade av att teckna nya lån, att göra nya transaktioner, och det kan vara svårt för bankens miljöanalytiker att sätta stopp om ekonomiska intressen finns med i bilden. Bankernas miljöpolicier hade heller aldrig varit såpass hårda som de är utan påtryckningar Bankwatch och andra miljöorganisationer, säger Jan Johansson.
– Sidas stöd är ett erkännande för vårt arbete för att få internationell finans att fungera både för människor och miljö. Nu får vi möjligheter att fördjupa samarbetet för att nå FN:s globala mål, säger Petr Hlobil.
Bilden:
Kolkraftverket i Kolubara.
Foto: Bankwatch