Nyheter

LKAB investerar i pilotanläggning för fosfor och sällsynta jordartsmetaller

— Det är med tillförsikt vi nu investerar 45 miljoner kronor i den fortsatta förstudien och pilotanläggningar, för att industrialisera teknik som återvinner gruvavfall och producerar kritiska råmaterial. Labbtesterna vi bedrivit under året visar att vi kan producera mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller än beräknat, säger Jan Moström, vd på LKAB.
— Vi kommer anlägga två pilotanläggningar, en i Malmfälten och en i Uppsala för att utveckla och förbereda industrialiseringen i full skala. Anläggningen i Malmfälten kommer producera apatit från avfallssanden. Anläggningen i Uppsala drivs av Easy Mining som har utvecklat den patenterade tekniken att separera apatiten till ren mono-ammouniumfosfat (MAP) och sällsynta jordartsmetaller (REE), förklarar Leif Boström, direktör för Division Specialprodukter och vd för LKAB Minerals som ansvarar för utvecklingen.
En hållbar framtidsindustri
Vid etablering av en fullskalig industri förväntas produktionen av MAP uppgå till 500 procent av Sveriges behov och produktionen av REE uppgå till cirka 2 procent av världsproduktionen.
Pilotfasen pågår till och med 2020. Ett beslut om investering i fullskalig produktion kan tas 2021.
Tre huvudalternativ för lokalisering av fullskalig produktion
I likhet med pilotanläggningarna kommer en del av den fullskaliga produktionen vara förlagd till Malmfälten, i anslutning till LKAB:s befintliga industrier. Nästa förädlingssteg kommer ske vid annan ort, där man just nu utreder tre huvudalternativ inom ramen för förstudien.
De tre huvudalternativen är just nu Luleå, Helsingborg och Skellefteå.
— ReeMAP är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi, att återföra och återvinna resurser. Vi kommer fokusera på att utveckla en verksamhet vid den ort som är det miljömässigt bästa alternativet, som medger minst förflyttning av varor och nyttjar resurser på bästa sätt. Vi bedömer idag att produktionen, om vi är framgångsrika i denna industrialiseringsprocess, etablerar en helt ny industri i Sverige som förser jordbruket och teknologisektorn med nödvändiga råmaterial samtidigt som det genererar jobb och välfärd, säger Jan Moström, vd på LKAB.
FAKTA:
Återvinning av gruvavfall och samarbetet med Easy Mining / Ragn-Sells
Från LKAB:s järnmalmsproduktion deponeras idag en sandliknande restprodukt. I projektet ”ReeMAP” vill LKAB återvinna restprodukten och omvandla den till sällsynta jordartsmetaller (REE) och fosforprodukter (MAP). Det som möjliggör återvinningen och förädling till fosfor och sällsynta jordartsmetaller är en patenterad process som har utvecklats av det svenska företaget Easy Mining, ett dotterbolag inom Ragn-Sellskoncernen. Easy Mining är en partner i projektet ReeMAP.
Faktorer för val av produktionsort
Det finns ett antal faktorer av stor betydelse för slutligt val av lokalisering av produktionsanläggning för det andra förädlingssteget till MAP och REE:
Goda och effektiva tågförbindelser från Malmfälten för transport av apatit till vidare förädling.
Möjlighet till införsel av stora volymer insatsmedel, främst svavelsyra är viktigt och det är möjligt att det kan finnas synergier med annan befintlig kemisk industri.
En biprodukt från produktionen kommer vara stora volymer av ett mycket rent gips, att finna avsättning för detta påverkar därför också val av lokalisering.
Tillgång till mark, samt verksamhets- och miljötillstånd.
Kritiska råmaterial, definierade av EU
Europa producerar cirka tre procent av världens råmaterial men förbrukar samtidigt en fjärdedel av densamma. EU har inom ramen för EU:s råvaruinitiativ listats 27 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska materialen väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgång. Tillgängligheten till råvaror kan snabbt ändras beroende på handelsflöden eller den handelspolitiska utvecklingen. Detta understryker det allmänna behovet av att diversifiera försörjningen och öka återvinningsgraden för alla råvaror. Bland dessa 27 material återfinns fosfor som används till mineralgödsel samt Sällsynta Jordartsmetaller. Utan fosfor som näring på åkrarna skulle skördarna från jordbruket halveras.
Foto: LKAB