Nyheter

JDA först ut med ett öppet ekosystem för Supply Chain Management

JDA Softwares öppna Supply Chain Management-plattform är nästa steg i visionen om autonoma försörjningskedjor, där kunder liksom partners ges möjlighet att bygga applikationer direkt på JDA:s flexibla plattform.
JDA Software, Inc öppnar idag för första gången upp sin end-to-end supply chain-portfölj som utvecklingsplattform för såväl kunder som utvecklare och teknologipartners. JDA:s AI-drivna Supply Chain Management-plattform är unik i det att den möjliggör ett öppet applikationsskapande på JDA:s lösningar.
Plattformen är i dagsläget det närmaste en autonom försörjningskedja marknaden har att erbjuda.
Prisbelönt artificiell intelligens från Blue Yonder
Genom att nyttja digitala tillgångar som sensorer och streamningsdata (internt och externt) samt ledande artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) från Blue Yonder, ges kunder på en enhetlig och öppen plattform bättre stöd i sina affärsbeslut och kan effektivt förena omfattande och komplexa försörjningskedjor. Plattformen ger också tillgång till JDA:s prisbelönta SaaS-lösning Luminate® Control Tower – en lösning som ger en komplett överblick och hantering av realtidsinformation genom hela försörjningskedjan. I förebyggande syfte hanterar artificiell intelligens oförutsägbara händelser och störningar genom hela försörjningsflödet och maskininlärning tar fram konkreta förslag på lämpliga åtgärder.
– Med vår SCM-plattform ritar vi om kartan för Supply Chain Management. Vi hjälper våra kunder att bättre ta tillvara på banbrytande teknik inom artificiell intelligens och maskininlärning. Steget vi har tagit med att öppna upp plattformen visar tydligt JDA:s position som ledande inom utvecklingen av försörjningskedjan, säger Johan Reventberg, President på JDA Software, EMEA.
Ett optimalt SCM-ekosystem
SCM-plattformen från JDA Software erbjuder optimering av hela försörjningskejdan. Den ger företag möjlighet att koppla samman kärnverksamheten med SaaS-baserade applikationer och förena planering, exekvering och leveransförmåga. Med Microsoft Azure tillhandahåller plattformen en robust, skalbar och tillförlitlig service som stödjer validering och delning av digitala tillgångar i försörjningskedjan.
Plattformen för också samman big data och SNEW-information (Social, News, Events and Weather) samt intern och extern data från applikationsutvecklande och teknologipartners som; dunnhumby, FourKites och Zebra Technologies. Genom att koppla ihop samtliga digitala tillgångar i försörjningskedjan, går det i större utsträckning att analysera stora datamängder och med hjälp av AI och ML få djupare insikter genom kedjan som leder till automatisering och därmed smartare beslut, knutna till företagets strategi.
Bilden:
Johan Reventberg, President på JDA Software, EMEA.