Nyheter

”Samarbeten är det viktigaste för att skapa ett fossilfritt 2045”

Under Swecos hållbarhetsvecka i Malmö bjöd Sweco bland annat in till paneldebatt med efterföljande workshop på temat ”Fossilfritt 2045”. Samarbeten, förändrade beteenden, investeringar och ändringar av styrmedel är avgörande för att Sverige ska vara fossilfritt 2045, menar Dr. Cecilia Wallmark, chef för Swecos specialistgrupp inom strategisk energiplanering och hållbara transporter, som var med i panelen och moderator för workshopen.

Hej Cecilia! Varför bjöd ni in till paneldebatt på ämnet Fossilfritt 2045?

– Vi vill visa att Sweco arbetar helhjärtat med hållbarhetsfrågorna och Fossilfritt 2045 är den största nationella målsättningen som vi ger stöd inom för närvarande. Målet med debatten var att sprida kunskap och att samtidigt belysa de stora utmaningar som alla aktörer på marknaden står inför. Diskussionerna fokuserade på framtida priser, global konkurrens och möjlig produktion av biobränslen och drivmedel.

Du höll även i en workshop. Vad kom ni fram till där?

 Vi höll bara på i en timme, men med ett 40-tal deltagare från många av aktörerna som aktivt behöver agera för att uppfylla målet kunde vi identifiera en lång rad utmaningar, åtgärder som bland annat kunskapsspridning, och framförallt nya samarbetskonstellationer som behövs. Våra deltagare intygade att de fick med sig fördjupat eget intresse eller ökad nyfikenhet för att driva sina egna organisationers behov i närtid.

Vad ser du behövs för att Sverige ska vara fossilfritt 2045?

– Det behövs väldigt mycket för att detta mål ska nås. Målsättningen är redan satt på nationell nivå, men det är bråttom att börja jobba med förändrade vanor och beteenden, investeringar, ändringar av styrmedel, lokala och globala samarbeten samt beslutsfattande för att ge några exempel.

I paneldebatten deltog Tomas Ekbom, Svebio, Mathias Gustavsson, Sweco, Jonas Torstensson, E.ON och Cecilia Wallmark, Sweco. Under ledning av moderator Fredrik Axby beskrevs i i tur och ordning tillgång på biomassa, global efterfrågan på bränslen, möjligt uttag från skogen samt användarperspektivet och marknadens förutsättningar.